SP28 Zabrze

Dzień: 2013-04-25

Przetargi

WYNIK PRZETARGU

Pdf Pobierz plik pdf
ODPOWIEDŹ

Pdf Odpowiedz SIWZ – Pobierz plik PDF

PRZETARG nieograniczony o wartosci szacunkowej nieprzekraczajqcej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp

Pdf SIWZ 2013-2014 – Pobierz plik PDF
html 79681-2013 – Pobierz plik HTML

Plan pracy szkoły

REALIZACJA PLANU PRACY 14-15

 KONKURSY I AKCJE 2014-2015

Statut szkoły

Statut tekst jednolity wrzesień 2014 r

 

Historia szkoły

„W 1964 roku, a konkretnie 19 listopada oddano najnowocześniejszą szkołę podstawową dla rokitnickiej dziatwy” tak brzmiały nagłówki ówczesnych gazet.

Szkoła mająca około 3000 m 3 kształciła w klasach I – VIII 750. uczniów z Osiedla Rokitnica II.

 

Otwarcie

Otwarcie Szkoły Podstawowej nr 28 w Zabrzu
 

W roku szkolnym 1966 / 1967 do szkoły uczęszczało już 1304. uczniów (dwukrotnie więcej niż w roku oddania szkoły). Od 1967 roku szkoła nosiła imię Aleksandra Zawadzkiego, który był jej patronem do 1991 roku.

Nowopowstała szkoła posiadała piękną salę gimnastyczną, 15 sal lekcyjnych w tym m.in. pracownię chemiczną, fizyczną, biologiczną, polonistyczną, do zajęć praktyczno–technicznych, świetlicę, dobrze wyposażoną bibliotekę oraz kuchnię i stołówkę.

W szkole znajdował się gabinet lekarski i natryski. Prace prace remontowo – budowlane wykonało Bytomskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego.

Grono pedagogiczne liczyło 40 osób i przebywało w dwóch pokojach nauczycielskich.

W szkole działały m.in.: drużyny zuchowe, drużyna łuczników, zespół fletowy, zespół taneczny, chór, SKS, kącik szachowy; wydawano szkolną gazetkę. Organizowano liczne wycieczki, uroczystości dla środowiska lokalnego. W 1986 roku rozpoczęto remont szkoły, który objął wymianę okien, drzwi, podłóg, malowanie pomieszczeń, wymianę urządzeń sanitarnych.

Od chwili wejścia w życie reformy oświaty, (wrzesień 1999 roku) w szkolnictwie zaszły kolosalne zmiany. W zreformowanej szkole podstawowej nauka trwa sześć lat, ale dołączają do szkoły sześciolatkowie.

Obecnie szkoła posiada certyfikat „Szkoła z klasą” zdobyty w I edycji ogólnopolskiej akcji edukacyjnej. Wykwalifikowana i przyjazna kadra pedagogiczna dobrze przygotowuje do sprawdzianów zewnętrznych, konkursów i dalszej nauki. Szkoła uczy języka angielskiego począwszy od klasy pierwszej. Posiada pracownię do nauki języków obcych oraz pracownię komputerową. Prowadzi gimnastykę korekcyjną dla uczniów z wadami postawy oraz zespół dydaktyczno – wyrównawczy dla   uczniów klas I – III z trudnościami w nauce. Indywidualne zainteresowania i zdolności uczniowie mogą rozwijać na zajęciach kółek zainteresowań i zajęciach sportowych. Szkoła proponuje szeroki wachlarz imprez szkolnych, konkursów i uroczystości.

 

Hol

Hol szkoły
 

   Zapracowanym rodzicom szkoła proponuje opiekę nad dziećmi w świetlicy szkolnej, czynnej od godz. 6 50 do godz. 16 00 oraz zapewnia smaczne obiady w szkolnej stołówce i pyszności w szkolnym sklepiku. Swoją opieką, trzy razy w tygodniu, otacza dzieci szkolna higienistka. Szkoła pomaga zdobyć wykształcenie, poznawać i rozumieć świat oraz jego kulturę, przygotowuje do odpowiedzialnego współtworzenia świata, kształtuje postawy patriotyczne, poczucie przynależności do społeczności lokalnej, narodu, społeczności międzynarodowej. Obecnie w szkole uczy się 530. uczniów.

Kierownicy i dyrektorzy szkoły: Konrad Stolecki, Krystyna Gil, Krystyna Lipa, Iwona Wolna, Brygida Zdunek, Bożena Olichwer (obecnie).

Certyfikat szkoły

certyfikat – 5 porcji warzyw

certyfikat – bezpieczeństwo w Internecie

certyfikat – Bezpieczny puchatek

certyfikat – Kicaj ekologicznie

certyfikat – Kicaj zdrowo 2009

certyfikat – miasto bez elektrośmieci

certyfikat – Kicaj zdrowo

certyfikat – Kubusiowi Przyjaciele

certyfikat – Operon III klasy

certyfikat – Operon

certyfikat – Palmiarnia

certyfikat – próbny operon

certyfikat – szkoła bez przemocy

certyfikat – przyjazna szkoła

certyfikat – szkoła z klasą

certyfikat – trzeźwy umysł

certyfikat –  jak żyć bezpiecznie

certyfikat – Ortograffiti 2012

certyfikat – ORTOGRAFFITI

certyfikat  – ZPEC

certyfikat Zachowaj Trzeźwy Umysł 2014

certyfikat – kicaj zdrowo 2013-2014

certyfikat TAURON

Certyfikat – Bezpieczny puchatek 2014-2015

certyfikat – ortograffiti 2013-2014

certyfikat – lepsza szkoła