SP28 Zabrze

Przetargi

WYNIK PRZETARGU

Pdf Pobierz plik pdf
ODPOWIEDŹ

Pdf Odpowiedz SIWZ – Pobierz plik PDF

PRZETARG nieograniczony o wartosci szacunkowej nieprzekraczajqcej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp

Pdf SIWZ 2013-2014 – Pobierz plik PDF
html 79681-2013 – Pobierz plik HTML