SP28 Zabrze

Zajęcia ekologiczne – 2012

W listopadzie 2012 roku odbyły się warsztaty aktywnej edukacji ekologicznej. Dotyczyły one głównie znajomości zagadnień związanych z segregacją odpadów oraz ponownym odzyskiwaniu surowców. Warsztaty przeprowadzone zostały przez edukatora ekologicznego w ramach akcji „Planeta bez Pet-a”.