SP28 Zabrze

Marzycielska poczta

Akcję „Marzycielska Poczta” organizujemy drugi rok. Dzieci z klas IV – VI miały przeprowadzone pogadanki na lekcjach zajęć komputerowych i zajęciach technicznych z panią Jolantą Brzozoń oraz na zajęciach z panią pedagog Justyną Maciejewską na temat pomocy (niekoniecznie materialnej) chorym dzieciom. Niekiedy wystarczy pamięć, dobre słowo, wsparcie, zrozumienie, aby ktoś mógł psychicznie poczuć się lepiej. Dzieci wykonały własnoręcznie kartki świąteczne, napisały życzenia i wysłały do wybranej przez siebie osoby.

Naszym dzieciom sprawiło to dużo radości i mamy nadzieję, że dzieciom, które te kartki otrzymały, również!