SP28 Zabrze

Apel z okazji Dnia Ochrony Praw Dziecka

17 stycznia dzieci  z klas IIa, IIb, IIc oraz Samorząd Uczniowski, przypomnieli uczniom naszej szkoły prawa jakie są zawarte w Konwencji Praw Dziecka. Usłyszeliśmy, że nikt nie może  łamać praw dzieci oraz, że zawsze mogą one liczyć na pomoc w przypadku ich łamania. Zostały też przedstawione obowiązki uczniów zawarte z Statucie Szkoły. Organizatorzy apelu chcieli przekazać, że znajomość swoich praw oznacza rozumne ich wykorzystanie. Jest to ściśle związane z rozumieniem obowiązków.