SP28 Zabrze

Sukces w Miejskim Konkursie Ortograficznym ,,Mistrz Ortografii"

Konkurs został przeprowadzony w klasach trzecich pod hasłem „ Jan Paweł II Wielki Polak Papież Dialogu ” w Szkole Podstawowej nr 25 w Zabrzu.
W tym trudnym  konkursie wzięło udział kilkanaście  szkół podstawowych. W półfinale zmagało się – pisząc dyktando – 28 najlepszych uczniów z każdej szkoły. Do finału weszło 10 uczniów.

Dnia.04. 03.2014r o godzinie 12.30 przeprowadzono finał Miejskiego Konkursu Ortograficznego .

W I części finału uczestnicy konkursu pisali dyktando na temat życia Jana Pawła II.

W II części finału uczniowie mieli za zadanie wypełnić prawidłowo tekst dyktanda z lukami.

Według uzyskanych punktów z I i II części finału wyłoniono 5 ścisłych finalistów, wśród nich nasza uczennica Marta Węglarz z klasy III b , podopieczna pani Anny Dereli .

W III części finału dzielnie walczyła o tytuł Mistrza Ortografii w trudnej konkurencji pisania zwrotów i wyrażeń z różnymi pułapkami ortograficznymi, która ostatecznie zdobyła chlubne III miejsce.