SP28 Zabrze

Warsztaty dziennikarskie w klasie I a

W poniedziałek 31 marca z wizytą, w klasie I a była pani Katarzyna Włodarczyk – dziennikarka z Nowin Zabrzańskich. Przeprowadziła ona interesujące warsztaty dziennikarskie. Dzieci miały możliwość zapoznania się z tworzeniem artykułów oraz sposobem przeprowadzania wywiadów. Chętnie zadawały pytania swojej wychowawczyni Izabeli Dąbkowskiej. Były bardzo aktywne i zaskakiwały swoją pomysłowością.