SP28 Zabrze

Dzień: 2014-04-27

MODLITEWNY ŁAŃCUCH SERC 2014

W przeddzień kanonizacji Szkoła Podstawowa nr 28 w Zabrzu i Parafia NSPJ zaprosiła wszystkich mieszkańców Rokitnicy do uczczenia kanonizacji  Jana Pawła II i Jana XXIII . Z tej okazji 25 kwietnia 2014 roku o godzinie 12:00 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 28 w Zabrzu oraz mieszkańcy Rokitnicy zgromadzili się na placu kościelnym przy krzyżu misyjnym, gdzie  wspólnie odśpiewali pieśń religijną pt. ,,Barka”.  Wybrana grupa dzieci z klas I-VI zagrała również ,,Barkę” na dzwonkach.  Dzieci przyniosły ze sobą własnoręcznie wykonane papierowe rybki ora flagi papieskie. Wszystkich zebranych serdecznie powitał ks. Jacek  Płachta, który również pobłogosławił wszystkich zebranych relikwiami Jana Pawła II. Dla Ogłoszono również zwycięzców w Międzyszkolnym Konkursie dla Uczniów Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów, upamiętniających kanonizację Jana Pawła II ,,Bądźcie mocni wiarą”. W podziękowaniu za aktywny udział dzieci dostały pamiątkowy obrazek oraz słodkości.

Organizatorki: Beata Kaszuba – Nawrat, Helena Maśnica

Targi edukacyjne

Kolejny  raz … w naszej szkole odbyły się TARGI EDUKACYJNE, czyli wyjątkowa impreza dla uczniów klas szóstych i ich rodziców.Targi odbywają się każdego roku, zawsze w dniu 12 marca. Podczas targów okoliczne szkoły gimnazjalne mają możliwość zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej. Prezentacje multimedialne , banery i plakaty pokazują co ciekawego dzieje się w szkołach poza nauką. Gimnazja prześcigają się w pomysłach na jak najciekawsze przedstawienie swojej placówki. Również w tym roku nasza sala gimnastyczna zapełniła się pucharami, dyplomami i… naszymi absolwentami, którzy z wielkim zaangażowaniem opowiadali swoim młodszym kolegom o nowych szkołach . Dyrektorzy szkól gimnazjalnych i nauczyciele gimnazjalni obecni na targach udzielali wyczerpujacych odpowiedzi na wszystkie pytania nurtujące szóstoklasistów i ich rodziców . W imprezie wzięly udział następujące zabrzańskie szkoły;

-GIMNAZJUM nr 4 z ZSO nr12 ;

-GIMNAZJUM nr 29;

-GIMNAZJUM nr 24;

-GIMNAZJUM SALEZJAŃSKIE;

-GIMNAZJUM nr 10;

-GIMNAZJUM nr 1

Rodzice szóstoklasistów mieli możliwość uczestniczenia w prelekcji przygotowanej przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną w Zabrzu.

Tydzień bezpiecznego Internetu

 

Od 17.02 do 21.02.2014r. obchodziliśmy w szkole Tydzień Bezpiecznego Internetu. W tym czasie w naszej szkole odbyło się wiele działań dotyczących propagowania bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu wśród uczniów.

W poszczególnych zespołach klasowych  prowadzone były zajęcia na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu w oparciu o multimedialne programy : Sieciaki – dla klas I- III oraz 3…2…1…Internet ! -dla klas IV-VI.

Dodatkowo nauczyciele informatyki: p. Jolanta Brzozoń, p. Izabela Guzy oraz p. Danuta Ciesielska w ramach prowadzonych zajęć komputerowych zapoznały uczniów z programem Owce w sieci.

Przedstawiciele Szkolnego Samorządu Uczniowskiego czynnie rozprowadzali wśród uczniów zaprojektowane przez siebie ulotki namawiające do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci.

Dodatkowo Szkolny Samorząd Uczniowski klas I-III przygotował dla każdej z klas krzyżówkę z zakresu bezpieczeństwa w sieci, którą należało wypełnić i ozdobić. Uzupełnione krzyżówki poszczególnych klas zostały wywieszone na gazetce SSU.

Z kolei  Szkolny  Samorząd Uczniowski klas IV- VI  zorganizował akcję przygotowania przez poszczególne klasy plakatów propagujących bezpieczeństwo w sieci. Plakaty wykonane przez zespoły klasowe zostały zaprezentowane wszystkim podczas apelu podsumowującego Tydzień Bezpiecznego Internetu i posłużyły jako dekoracja do przedstawienia Profilaktycznego pt. : Bezpieczny Internet, wystawianego przez uczniów klasy Vb, których przygotowaniem zajęły się p. Sandra Paszko i p. Justyna Maciejewska.