SP28 Zabrze

MODLITEWNY ŁAŃCUCH SERC 2014

W przeddzień kanonizacji Szkoła Podstawowa nr 28 w Zabrzu i Parafia NSPJ zaprosiła wszystkich mieszkańców Rokitnicy do uczczenia kanonizacji  Jana Pawła II i Jana XXIII . Z tej okazji 25 kwietnia 2014 roku o godzinie 12:00 uczniowie Szkoły Podstawowej nr 28 w Zabrzu oraz mieszkańcy Rokitnicy zgromadzili się na placu kościelnym przy krzyżu misyjnym, gdzie  wspólnie odśpiewali pieśń religijną pt. ,,Barka”.  Wybrana grupa dzieci z klas I-VI zagrała również ,,Barkę” na dzwonkach.  Dzieci przyniosły ze sobą własnoręcznie wykonane papierowe rybki ora flagi papieskie. Wszystkich zebranych serdecznie powitał ks. Jacek  Płachta, który również pobłogosławił wszystkich zebranych relikwiami Jana Pawła II. Dla Ogłoszono również zwycięzców w Międzyszkolnym Konkursie dla Uczniów Szkół Podstawowych oraz Gimnazjów, upamiętniających kanonizację Jana Pawła II ,,Bądźcie mocni wiarą”. W podziękowaniu za aktywny udział dzieci dostały pamiątkowy obrazek oraz słodkości.

Organizatorki: Beata Kaszuba – Nawrat, Helena Maśnica