SP28 Zabrze

Tydzień bezpiecznego Internetu

 

Od 17.02 do 21.02.2014r. obchodziliśmy w szkole Tydzień Bezpiecznego Internetu. W tym czasie w naszej szkole odbyło się wiele działań dotyczących propagowania bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu wśród uczniów.

W poszczególnych zespołach klasowych  prowadzone były zajęcia na temat zasad bezpiecznego korzystania z Internetu w oparciu o multimedialne programy : Sieciaki – dla klas I- III oraz 3…2…1…Internet ! -dla klas IV-VI.

Dodatkowo nauczyciele informatyki: p. Jolanta Brzozoń, p. Izabela Guzy oraz p. Danuta Ciesielska w ramach prowadzonych zajęć komputerowych zapoznały uczniów z programem Owce w sieci.

Przedstawiciele Szkolnego Samorządu Uczniowskiego czynnie rozprowadzali wśród uczniów zaprojektowane przez siebie ulotki namawiające do przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci.

Dodatkowo Szkolny Samorząd Uczniowski klas I-III przygotował dla każdej z klas krzyżówkę z zakresu bezpieczeństwa w sieci, którą należało wypełnić i ozdobić. Uzupełnione krzyżówki poszczególnych klas zostały wywieszone na gazetce SSU.

Z kolei  Szkolny  Samorząd Uczniowski klas IV- VI  zorganizował akcję przygotowania przez poszczególne klasy plakatów propagujących bezpieczeństwo w sieci. Plakaty wykonane przez zespoły klasowe zostały zaprezentowane wszystkim podczas apelu podsumowującego Tydzień Bezpiecznego Internetu i posłużyły jako dekoracja do przedstawienia Profilaktycznego pt. : Bezpieczny Internet, wystawianego przez uczniów klasy Vb, których przygotowaniem zajęły się p. Sandra Paszko i p. Justyna Maciejewska.