SP28 Zabrze

Miesiąc: czerwiec 2014

"Uczniowie udzielają pierwszej pomocy!"

06 czerwca nasi uczniowie brali udział w projekcie edukacyjnym „Ratuj z nami czyli podaj dalej”

Projekt polega na tym, że starsi uczniowie przekazują wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy młodszym. Licealiści i gimnazjaliści to członkowie Szkolnej Grupy Ratowniczej, którzy  od kilku lat jeździli do SP 18 na Zaborze realizując w/w projekt. Zajęcia polegają na tym, że trzy osobowy zespół wchodzi na 45 minut do klasy (w obecności nauczyciela) i realizuje wcześniej zaplanowane zajęcia dostosowane do możliwości dzieciarni.

W ciągu 3 godzin lekcyjnych zajęcia przeprowadzono w 9 klasach. Najchętniej i najintensywniej pomocy udzielały klasy trzecie, jednak wszystkim uczniom zajęcia  bardzo się  podobały.

              Całością  koordynował  nauczyciel ZSO nr 4 w Zabrzu   mgr Sławomir Czypczar.

KONKURS – „E- Pocztówka z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 28 w Zabrzu”

 W maju  zorganizowany został przez panie: Helenę Maśnicę i Patrycję Naguszewską,  II Konkurs Informatyczno-Plastyczny. Tym razem tematem była E- Pocztówka z okazji 50-lecia ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Zabrzu

Celem konkursu było                    

– rozwijanie zainteresowań informatycznych i plastycznych,

– doskonalenie umiejętności obsługi programów użytkowych,

– aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów. Każda przesłana praca była wyjątkowa i ciekawa. Niestety  liczba nagrodzonych jest ograniczona dlatego jury wyłoniło miejsce I, II i III oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.

Protokół z podsumowania II konkursu

VI MIEJSKI KONKURS KALIGRAFII 2014 r.

28 maja w naszej szkole odbył się VI MIEJSKI KONKURS ŁADNEGO PISANIA-KALIGRAFII

Zgłoszono 28 uczestników, obecnych było 27. Tematem przepisywanego tekstu były zabytki zabrzańskie. Dzieci w ciągu wyznaczonego czasu miały przepisać cały tekst zgodnie
z zasadami pisania, łączenia liter
i rozmieszczenia tekstu na kartce.

Laureatami konkursu zostali:

 

Natalia Walc,

Emilia Kotowicz,

Dominik Chrószcz,

Oliwia Stefanik,

Filip Środa

Gratulujemy!!!

Rocznica Konstytucji 3 Maja

06 maja 2014r obyła się w naszej szkole akademia z okazji kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uczniowie klas V a i V c uczcili wierszem i piosenką wydarzenie sprzed 123 laty. Przypomniane zostały okoliczności uchwalenia tego pierwszego w Polsce dokumentu, przybliżono tragedię państwa, króla i narodu w czasach, kiedy  Rosja, Austria i Prusy wykorzystywały bez skrupułów swoją potęgę wobec słabszych. W akademii wzięły udział klasy IV – VI. Jej organizatorami były panie: I. Boborowska,A. Łukaszek, D. Zabielna.