SP28 Zabrze

Dzień: 2014-06-14

KONKURS – „E- Pocztówka z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 28 w Zabrzu”

 W maju  zorganizowany został przez panie: Helenę Maśnicę i Patrycję Naguszewską,  II Konkurs Informatyczno-Plastyczny. Tym razem tematem była E- Pocztówka z okazji 50-lecia ze Szkoły Podstawowej nr 28 w Zabrzu

Celem konkursu było                    

– rozwijanie zainteresowań informatycznych i plastycznych,

– doskonalenie umiejętności obsługi programów użytkowych,

– aktywizacja uczniów w środowisku szkolnym i pozaszkolnym.

Konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem uczniów. Każda przesłana praca była wyjątkowa i ciekawa. Niestety  liczba nagrodzonych jest ograniczona dlatego jury wyłoniło miejsce I, II i III oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.

Protokół z podsumowania II konkursu