SP28 Zabrze

Dzień: 2014-06-15

"Uczniowie udzielają pierwszej pomocy!"

06 czerwca nasi uczniowie brali udział w projekcie edukacyjnym „Ratuj z nami czyli podaj dalej”

Projekt polega na tym, że starsi uczniowie przekazują wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy młodszym. Licealiści i gimnazjaliści to członkowie Szkolnej Grupy Ratowniczej, którzy  od kilku lat jeździli do SP 18 na Zaborze realizując w/w projekt. Zajęcia polegają na tym, że trzy osobowy zespół wchodzi na 45 minut do klasy (w obecności nauczyciela) i realizuje wcześniej zaplanowane zajęcia dostosowane do możliwości dzieciarni.

W ciągu 3 godzin lekcyjnych zajęcia przeprowadzono w 9 klasach. Najchętniej i najintensywniej pomocy udzielały klasy trzecie, jednak wszystkim uczniom zajęcia  bardzo się  podobały.

              Całością  koordynował  nauczyciel ZSO nr 4 w Zabrzu   mgr Sławomir Czypczar.