SP28 Zabrze

Dzień Sportu

Już stało się tradycją, że w czerwcu w naszej szkole organizowany jest Dzień Sportu. Sportowe rozgrywki poprzedzone są apelem, na którym rozdawane były nagrody za zdobycie zaszczytnych miejsc i wyróżnień w różnych konkursach. Również podczas apelu uczniowie z klasy Vd oraz inne chętne osoby, pod kierunkiem pani Justyny Maciejewskiej i pani Sandry Paszko, przedstawiły ciekawą inscenizację o tematyce profilaktycznej. Bohaterowie pokazali jak należy zachowywać się w konkretnych sytuacjach, czego należy unikać, a jakie zachowania pielęgnować.

Następnie wcześniej już przygotowane drużyny z poszczególnych klas brały udział w konkurencjach sportowych tj. koszykówka, piłka nożna, ringo, rzut piłką lekarską, skok w dal i bieg na czas. Dla uczniów, którzy nie czują się pewnie w tych dyscyplinach przygotowano konkurs plastyczny i konkurs wiedzy o sporcie. Tak więc każdy znalazł coś dla siebie. Na koniec poszczególne drużyny nagrodzono dyplomami!