SP28 Zabrze

UWAGA!

Zapisy do klasy I

na rok szkolny 2015/2016 odbywać się będą
w terminie

09.03 – 27.03.2015 r.

Zasady rekrutacji 2015-2016

WNIOSEK do klasy I dla dzieci z obwodu SP28

Oświadczenia do wniosku spoza obwodu

WNIOSEK do klasy I dla dzieci spoza obwodu SP28