SP28 Zabrze

Miesiąc: kwiecień 2015

Szkolny program wychowawczy i profilaktyczny

Szkolny Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyczny

Targi Edukacyjne

Każdego roku w naszej szkole wychowawczynie klas VI i pani pedagog organizują  Targi Edukacyjne, przeznaczone dla uczniów z klas szóstych i ich rodziców. Na teren szkoły zapraszane zostają okoliczne Gimnazja, które mogą w jak najciekawszy sposób zaprezentować swoją szkołę. Były więc prezentacje multimedialne, pokazy, pogadanki i ulotki. Miłym akcentem było to, że swoje nowe szkoły reklamowali  nasi byli uczniowie.

Kartki Wielkanocne dla uczniów ze Słowacji
Easter cards for students in Slovakia-Kartki Wielkanocne dla uczniów ze Słowacji
 
W okresie przedświątecznym, uczniowie klas IVb, Va i VIa przygotowali piękne kartki wielkanocne dla uczniów ze szkoły w Słowacji. Każdy z nas języku angielskim napisał kilka słów o sobie, o tradycjach wielkanocnych w naszym kraju, a także złożył naszym nowym kolegom i koleżankom świąteczne życzenia Happy Easter! Teraz czekamy na odpowiedź.
Elektroniczna rekrutacja do oddziału przedszkolnego

HARMONOGRAM ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
07.04.2015 – 13.04.2015 godz. 16:00 – złożenie deklaracji w sekretariacie szkoły o chęci kontynuowania wychowania przedszkolnego w naszej placówce
14.04.2015 godz. 09:00 – wprowadzanie wniosków do systemu przez rodziców i składanie w placówce stosownych oświadczeń o spełnianiu kryteriów określonych we wniosku
27.04.2015 godz. 15:00 – zakończenie wprowadzania wniosków przez rodziców i składania w placówce stosownych oświadczeń o spełnianiu kryteriów określonych we wniosku
27.04.2015 – 11.05.2015 – weryfikacja oświadczeń złożonych przez rodziców we wniosku
13.05.2015 godz. 15:00 – ogłoszenie list dzieci  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia
13.05.2015 – 19.05.2015 godz. 15:00 – potwierdzanie chęci zapisu dziecka
19.05.2015 godz. 16:00 – ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
Strona, przez którą można wypisać wniosek:
https://przedszkola-zabrze.nabory.pl
Po wypełnieniu wniosek należy wydrukować i wraz z oświadczeniami dostarczyć do sekretariatu szkoły.