SP28 Zabrze

Elektroniczna rekrutacja do oddziału przedszkolnego

HARMONOGRAM ELEKTRONICZNEJ REKRUTACJI DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
07.04.2015 – 13.04.2015 godz. 16:00 – złożenie deklaracji w sekretariacie szkoły o chęci kontynuowania wychowania przedszkolnego w naszej placówce
14.04.2015 godz. 09:00 – wprowadzanie wniosków do systemu przez rodziców i składanie w placówce stosownych oświadczeń o spełnianiu kryteriów określonych we wniosku
27.04.2015 godz. 15:00 – zakończenie wprowadzania wniosków przez rodziców i składania w placówce stosownych oświadczeń o spełnianiu kryteriów określonych we wniosku
27.04.2015 – 11.05.2015 – weryfikacja oświadczeń złożonych przez rodziców we wniosku
13.05.2015 godz. 15:00 – ogłoszenie list dzieci  zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia
13.05.2015 – 19.05.2015 godz. 15:00 – potwierdzanie chęci zapisu dziecka
19.05.2015 godz. 16:00 – ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
Strona, przez którą można wypisać wniosek:
https://przedszkola-zabrze.nabory.pl
Po wypełnieniu wniosek należy wydrukować i wraz z oświadczeniami dostarczyć do sekretariatu szkoły.