SP28 Zabrze

* Pasowanie na ucznia

22 października 20115 roku klasy I złożyły uroczyste ślubowanie i zostały pasowane przez panią Dyrektor na uczniów Szkoły Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu. Wcześniej wszystkie „pierwszaki” bardzo długo i sumiennie przygotowywały się do tej uroczystości. Uczyły się wierszy, piosenek, wspólnych tańców. Na uroczystości wszyscy prezentowali się bardzo dobrze, ubrani w galowe stroje zaprezentowali przed Dyrekcją, rodzicami i nauczycielami swoje umiejętności taneczne, recytatorskie i wokalne. Wszyscy złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły:
 
” Ślubuję być dobrym Polakiem,
dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły,
będę się uczyć w szkole , jak kochać Ojczyznę,
jak dla niej pracować, kiedy dorosnę.
Ślubuję być dobrym kolegą,
swym zachowaniem i nauką sprawić radość
rodzicom i nauczycielom”
 
Po uroczystym ślubowaniu zostali pasowani na uczniów. Następnie świętowali wraz z rodzicami w swoich klasach. Był świąteczny tort, pamiątkowe dyplomy i wspólne zdjęcia.