SP28 Zabrze

Dzień: 2015-11-12

Szkolne obchody 11 listopada

Święto Niepodległości w naszej szkole.

  16 listopada 2015r. uczniowie klas IV – VI oraz kilku klas młodszych mieli okazję obejrzeć przedstawienie, którego zadaniem było przypomnienie wydarzeń związanych z rozbiorami Polski, powstaniami zbrojnymi oraz okolicznościami odzyskania niepodległości po 123 latach niepodległości.

W przedstawieniu splotły się ze sobą czasy współczesne oraz te odlegle – wybrane lata XVIII, XIX i początków XX w. W muzeum, bo tam rozgrywała się akcja doszło do spotkania różnych, odległych sobie pokoleń ludzi. To prapradziadek i praprababcia oraz dama z przeszłości przywoływali młodym XXI w. obrazy z przeszłości, które niewątpliwie miały wpływ na kształt współczesnej Polski.

W przedstawieniu wystąpili uczniowie klasy IV b, którzy w ciekawy, chwilami humorystyczny sposób przybliżyli społeczności szkolnej ten ważny dla naszego narodu kawałek historii.

Tradycyjnie już cały występ został wzbogacony patriotycznymi pieśniami i piosenkami w wykonaniu szkolnego chóru. Za przygotowanie przedstawienia odpowiedzialne były panie:

Agnieszka Łukaszek, Dorota Zabielna.

 

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły również uczcili święto Polski. Samorząd Uczniowski zaprosił uczniów klas I – III do ubrania się w biało – czerwone  barwy z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Szkolny korytarz wyglądał tego dnia wyjątkowo patriotycznie.                                       (Ewa Rogacka)

 

Reprezentacja SP 28 w zabrzańskich obchodach 11 listopada

11-go listopada 2015r, jak co roku, nasza szkoła uczestniczyła w obchodach Święta Niepodległości. Szkołę reprezentowali uczniowie klasy VI a: Martyna Korczak (przewodnicząca samorządu szkolnego) oraz Piotr Dusiński pod opieką p. Sylwii Kurtek. Uroczystość rozpoczęła się akademią na Placu Warszawskim, gdzie Prezydent Miasta Zabrze powitała przybyłe delegacje i poczty sztandarowe instytucji  państwowych, szkół, zakładów pracy, związków zawodowych, a ponadto kompanii reprezentacyjnych Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej. Następnie zgromadzeni przemaszerowali ulicami miasta  w szyku defiladowym pod kościół pod wezwaniem św. Anny, w którym odbyła się uroczysta msza święta. Zaraz  po krótkiej modlitwie i odczytaniu fragmentów z Pisma Świętego, można było usłyszeć kazanie na temat patriotyzmu w Polsce. Wierni z uwagą słuchali słów wypowiedzianych przez księdza. Po mszy, delegacje złożyły kwiaty pod krzyżem przed kościołem, aby oddać hołd żołnierzom walczącym o niepodległość naszej ojczyzny. Podziękowania za udział w obchodach osobiście składała Prezydent Miasta Zabrze, Małgorzata Mańka-Szulik.

 

Klasy III w Muzeum Miejskim i w kręgielni

9 i 12  listopada  klasy III a  b, c były na wycieczce w Muzeum Miejskim i kręgielni w Galerii zabrzańskiej. W muzeum zwiedziły wystawę poświęconą dziejom medycyny od czasów najdawniejszych po jej współczesne osiągnięcia z perspektywy wybitnych postaci medycyny na czele z profesorem Zbigniewem Religą. Uczniowie uczestniczyli  też w warsztatach:  Śląski strój ludowy podczas których malowały m.in. śląskie szlajfki, czyli wstążki. Z kolei w kręgielni uczyły się zasad gry w kręgle. Wyniki były imponujące.

Wycieczka do Palmiarni

28 października uczniowie klasy 5c i 6a wzięli udział w lekcji dydaktycznej na terenie gliwickiej Palmiarni. Z zaciekawieniem poznawali florę z różnych stref klimatycznych oraz zastosowanie  roślin do celów kulinarnych, medycznych czy przemysłowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również, żyjące na terenie budynku zwierzęta, takie jak: tropikalne mrówki ogrodniczki, legwan, żółwie czy olbrzymie akwaria z rybami. Zajęcia były formą lekcji terenowej mającej na celu poszerzenie wiedzy uczniów z zakresu biologii i geografii naszej planety.

 

Spotkanie z misjonarzem

W tygodniu misyjnym, w dniach 22 i 23 października  w naszej szkole gościł misjonarz – werbista o. Mirosław Piątkowski.

Podczas spotkań z uczniami klas IV – VI opowiadał o pracy misyjnej w Argentynie (ojczyźnie papieża Franciszka), gdzie pracował przez 5 lat. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali o historii, tradycji , szkolnictwie i kulturze Argentyny. Oglądali slajdy, stroje i przedmioty związane z tym krajem. W czasie przerw o. Mirosław odmawiał modlitwę różańcową, która jest w październiku od lat tradycją naszej szkoły. W organizację spotkania włączył się samorząd szkolny. Uczniowie z p. S. Kurtek przygotowali i przeprowadzili  wywiad z gościem.

O. Mirosław Piątkowski był mile zaskoczony aktywnością naszych uczniów i dociekliwymi pytaniami odnośnie pracy misyjnej w Argentynie. Dodał również, że jest pozytywnie podbudowany dobrą atmosferą panującą w szkole, która udzieliła mu się i zachęciła go do dalszego działania. 

Spotkanie misyjne z uczniami SP 28 zostało opisane w artykule lokalnej gazety „Głosie Zabrza i Rudy Śląskiej”.

Artykuł z gazety