SP28 Zabrze

Miesiąc: grudzień 2015

Jasełka i wspólne kolędowanie z rodzicami i z SP 30

  21 i 22 grudnia w związku z programem „Co dwie szkoły to nie jedna”, zarówno w naszej szkole jak i w Szkole Podstawowej nr 30 na Helence odbyły się wieczory kolędowe. Klasy teatralne 5b i 6a pokazały wspaniałe jasełka po śląsku przygotowane pod nadzorem pani Anny Leśniak, a połączone siły chórów obydwu szkół zaprosiły wszystkich przybyłych do wspólnego kolędowania. Wieczór zakończony został zimowym akcentem-przedstawieniem przygotowanym przez uczniów z Helenki i ich opiekunkę panią Brandys. Co więcej, kolędowanie w naszej szkole uświetniły swoim występem siostry Brożek z klasy 2b, Oliwia Czelejewska z klasy 2a, Daria Pudło z klasy 5b i Agata Strugała z klasy 6b. Życząc sobie zdrowia i radości, w atmosferze spokoju i uśmiechu udaliśmy się do domów, by celebrować  czas nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

      A oto kilka zdjęć z występu w SP 30

Szkolne Jasełka

21 XII uczniowie z klas teatralnych przedstawili Jasełka dla pozostałych uczniów naszej szkoły.  Jasełka wywołały wiele pozytywnych emocji, gdyż aktorzy posługiwali się gwarą śląską. Na koniec wszyscy zaśpiewali znaną kolędę „Cicha noc,,,”, a pani dyrektor zaprosiła uczniów i ich rodziców do  wspólnego kolędowania  na godz.16.00 – 22 XII

Odwiedziny św. Mikołaja

7 grudnia 2015 roku do naszej szkoły zawitał Mikołaj wraz ze swoją świtą. Towarzyszyły mu dwie anielice Agata i Julia oraz psotliwy diabełek, który dostarczył uczniom dużo zabawy i humoru. Mikołaj rozdawał prezenty a aniołki częstowały dzieci cukierkami.  Uczniowie, aby zaskarbić sobie względy u Mikołaja śpiewali kolędy, pastorałki i recytowali wiersze. W tym dniu nikt nie został pominięty, a uczniowie szczególnie z klas młodszych, bardzo pozytywnie i entuzjastycznie reagowali na odwiedziny Mikołaja i jego pomocników.

                                                                                       (Marlena Flak)

IX ZABRZAŃSKI FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

Śpiewajcie Panu z weselem”

pod patronatem Księdza Biskupa Gerarda Kusza

i Pani Prezydent Małgorzaty Mańki – Szulik –  uczennice z II b Natalia i Wiktoria Brożek przygotowane przez Annę Derelę,

zajęły  ex aequo drugie miejsce każda w kategorii solistki w kategorii I-III. W konkursie brało udział ponad 300 uczestników. Laureaci wystąpią 8 stycznia w kościele Najświętszego Serca Jezusa w Rokitnicy w obecności biskupa.

 

Dzień Górnika i Dzień Miłośników Rokitnicy

W dniu 2 grudnia 2015 roku odbyła się uroczysta akademia z okazji Tygodnia Miłośników Rokitnicy i górniczego święta Barbórki. Przedstawicielki samorządu uczniowskiego, Agata Strugała, Martyna Korczak, Zosia Matyjaszek i Patrycja Borycka, przeprowadziły wywiad z zaproszonymi gośćmi, absolwentami naszej szkoły, którymi byli: panie Klaudia Tokarz, Helena Maśnica, Agata Maśnica, Nina Duda, Oliwia Moskalik, Karolina Gryszka oraz byli uczniowie: Tomasz Dąbkowski, Jakub Olichwer i Wojciech Wróbel. Nasi goście mieli okazję przypomnieć sobie i słuchaczom ich lata spędzone w murach szkoły podstawowej, opowiedzieć o nauczycielach i uczniach z tamtych, nie tak odległych jeszcze lat, ale również podzielić się tym, czym obecnie się zajmują.

W wypowiedziach przebijała wielka sympatia i szacunek do naszej szkoły, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Gościliśmy również panów górników, którzy uświetnili nasze święto i zaprezentowali się jak zwykle we wspaniałych górniczych mundurach. Wspólnie z nimi obejrzeliśmy występ uczniów klas pierwszych pod kierunkiem pań: Jadwigi Szewczuk, Ewy Rogackiej i Krystyny Włoczyk, program taneczny barwnej grupy w eleganckich strojach śląskich przygotowany przez panią Iwonę Malinowska – Wolny oraz występ chóru szkolnego pod kierunkiem pani Agnieszki Łukaszek.

 

 

Tydzień Miłośników Rokitnicy

Tydzień Miłośników Rokitnicy

    W dniach 23-27 listopada 2015 roku obchodziliśmy święto patronalne naszej szkoły. Wychowawcy klas I-VI przeprowadzili lekcje wychowawcze, podczas których uczniowie zapoznawali się z historią szkoły utrwaloną na kartach kronik szkolnych. W kręgu zainteresowań znalazły się okoliczności powstania szkoły, codzienne jej funkcjonowanie na przestrzeni lat, zmiany w wyposażeniu, przybory szkolne, wygląd uczniów, strój, uczesanie, przedmioty szkolne, zajęcia dodatkowe oraz sukcesy w nauce, sporcie i działaniach artystycznych.

  Klasy pierwsze pod kierunkiem swoich pań wychowawczyń przygotowały piękne i różnorodne bukiety, które zdobiły hol naszej szkoły. W klasach drugich i trzecich pani wicedyrektor Helena Maśnica przeprowadziła projekt edukacyjny pt. Jestem Miłośnikiem Rokitnicy, którego celem było upowszechnianie wiedzy o Rokitnicy, poznawanie walorów przyrodniczych, społecznych, kulturowych środowiska, kształtowanie postawy patriotycznej wobec miejsca swojego zamieszkania oraz zgodne współdziałanie w pracy grupowej. Uczniowie przygotowali w grupach plakaty ilustrujące różne oblicza naszej dzielnicy: przyrodę Rokitnicy, miejsce zabawy i wypoczynku, sport i miejsca do zajęć ruchowych, komunikację miejską. Efekty ich wspólnej pracy ozdobiły korytarz na parterze.

   Uczniowie klas IV-VI mieli możliwość rywalizacji w dwóch konkursach indywidualnych. Pierwszy polegał na stworzeniu przewodnika turystycznego po Rokitnicy, drugi natomiast był konkursem literackim , w którym należało napisać własną autorską legendę o Rokitnicy.

Najpiękniejsza rokitnicka legenda – laureaci konkursu literackiego:

I miejsce Wiktoria Kosz 4b

II miejsce Wiktoria Schmidt 4a

III miejsce Daniel Pustuł 5a

Wyróżnienia:

Michał Kasza 4b

Mateusz Niedźwiecki 4b

Kerem Ozdogan 4b

Julia Kuczała 4a

Alan Mika 4a

Dominika Wołowiec 4a

Gracjan Pieczko 4a

Przewodnik po Rokitnicy – laureaci konkursu:

  1. I.         Gracjan Pieczko 4a
  2. II.        Marta Węglarz 5b
  3. III.       Filip Wolnica 6

    W holu można było podziwiać wystawę fotograficzną zatytułowaną Moja Rokitnica zorganizowaną przez panie Sabinę Węglarz. i Renatę Urban oraz uczniów klasy Va. Na lekcjach religii uczniowie modlili się za naszą dzielnicę, a na lekcjach techniki przygotowywali barwne kotyliony w kolorach zabrzańskiej flagi.

Pokazowa lekcja w klasie II b

  20 X 2015 dla rodziców , 27 X dla nauczycieli z naszej szkoły a 1XII 2015 dla nauczycieli z zabrzańskich szkół pani mgr Anna Derela jedna ze współautorek innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji matematycznej pt.,, Kiedy nie wiem, chcę wiedzieć” przeprowadziła zajęcia w swojej klasie (IIb ) metodą profesora Milana Hejnego . Pani Derela dwukrotnie uczestniczyła w szkole letniej , w której mentorem był sam profesor – absolwent Uniwersytetu Karola w Pradze, profesor zwyczajny matematyki oraz edukacji matematycznej .

„Bardziej trwałą i głęboką wiedzę uczeń zdobywa dzięki własnej aktywności i zaangażowaniu, a nie za pomocą gotowych wzorców przekazywanych mu przez nauczyciela” – to idea wpisująca się w jej myśl.  Rodzice i nauczyciele mogli obserwować z jakim zaangażowaniem dzieci rozwiązywały zadania i zagadnienia matematyczne . Uczniowie  traktowali zajęcia jako wspaniałą zabawę angażowali się całym sobą  ,przekonywali się nawzajem  o  swoich rozwiązaniach. Dochodzili do wspólnych wniosków i rozwiązań. Nauczyciel był  wyłącznie inicjatorem tych zadań. Z obserwacji uczniów w czasie lekcji, z ich wielkiego  zaangażowania i wymiernych efektów oraz z rozmów z nauczycielami, którzy oglądali lekcje można śmiało powiedzieć , że metoda profesora jest bardzo trafiona.

Innowacja ,,Kiedy nie wiem, chcę wiedzieć” zatwierdzona jest przez Kuratorium na okres 2015-2018.

Dzieci – Dzieciom

linia-ruchomy-obrazek-0447

Akcja  Dzieci – Dzieciom

Już od kilku lat w okresie przedświątecznym
w naszej szkole prowadzona jest akcja Dzieci- Dzieciom. W ramach zbiórki chętne osoby przynoszą przybory szkolne i  słodycze, które następnie są rozdzielane i dyskretnie dostarczane przez organizatorów najbardziej potrzebującym uczniom  naszej szkoły oraz podopiecznym Centrum Wsparcia Kryzysowego dla Dzieci i Młodzieży. Uczniowie licznie angażują się w akcję i w ten sposób pokazują, że są wrażliwi na potrzeby swoich rówieśników.

linia-ruchomy-obrazek-0447

Turniej Mikołajkowy w zbijaka
W dn. 07 – 11.12.2015r uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mikołajkowym Turnieju Zbijanego. Sześcioosobowe drużyny kl. 4 rywalizowały 07.12.2015r., kl. 5 09.12.2015r., a kl. 6 11.12.2015r. Rozgrywki odbyły się w duchu „fair play”, uczniowie rywalizowali z dużym zaangażowaniem i świetnie się bawili. Turniejowi przyświecało hasło w j. angielskim „Every student in the school knows that playing sport is cool !”
Dzień Pluszowego Misia w klasie III c

4XII w naszej klasie. świętowaliśmy Dzień Pluszowego Misia. Odwiedziła nas Pani dyrektor Bożena Olichwer. Ilość uczniów w naszej klasie znacznie się w tym dniu zwiększyła 🙂