SP28 Zabrze

Dzień: 2015-12-03

Klasowa akcja III c

W drugiej połowie listopada 2015r. zorganizowałam akcję klasową: „Święta i bezdomne zwierzęta” na rzecz podopiecznych schroniska dla zwierząt w Zabrzu. Wspólnymi siłami zebraliśmy 18zł. Pieniądze zostały przekazane p. Dąbkowskiej, która wpłaci je na konto schroniska. Wszystkim zaangażowanym w akcję pomocy bezdomnym zwierzętom bardzo serdecznie dziękuję
Małgorzata Kuśmierczak

Konkurs "Zabrze moje miasto"

SZLAKIEM  TURYSTYKI  PRZEMYSŁOWEJ

Kolejny już raz odbył się w naszej szkole konkurs regionalny z cyklu „Zabrze moje miasto”.  Tegoroczne hasło przewodnie nawiązywało do zabytków techniki znajdujących się na terenie naszego miasta.

Jak co roku udział w konkursie wzięły drużyny wszystkich klas IV – VI. Każdy zespół po wylosowaniu konkretnego obiektu miał za zadanie wykonać dowolną techniką plakat przedstawiający dany zabytek oraz ułożyć do niego hasło reklamujące w gwarze śląskiej.

Ponadto uczestnicy musieli zaprezentować w oparciu o plakat informacje na temat obiektu. Ostatnia konkurencja polegała na udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące  ogólnej wiedzy o naszym mieście.

Poziom konkursu okazał się wysoki. Plakaty, w większości wykonane z dużą starannością zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu.

Laureatami konkursu zostali:

       – I miejsce:   kl. Vb ( A. Jasik, D. Pudło, M. Węglarz)

       – II miejsce:  kl. IVb ( M. Kluk, W. Kosz, M. Lis)

       – III miejsce: kl. VIa ( J. Bok, A. Strugała, J. Wiekiera).

Zwycięzcy zostali nagrodzeni na apelu szkolnym.

Organizatorami konkursu były panie: J. Stefanik-Heinrich, H. Maśnica, D. Zabielna.