SP28 Zabrze

Pokazowa lekcja w klasie II b

  20 X 2015 dla rodziców , 27 X dla nauczycieli z naszej szkoły a 1XII 2015 dla nauczycieli z zabrzańskich szkół pani mgr Anna Derela jedna ze współautorek innowacji pedagogicznej z zakresu edukacji matematycznej pt.,, Kiedy nie wiem, chcę wiedzieć” przeprowadziła zajęcia w swojej klasie (IIb ) metodą profesora Milana Hejnego . Pani Derela dwukrotnie uczestniczyła w szkole letniej , w której mentorem był sam profesor – absolwent Uniwersytetu Karola w Pradze, profesor zwyczajny matematyki oraz edukacji matematycznej .

„Bardziej trwałą i głęboką wiedzę uczeń zdobywa dzięki własnej aktywności i zaangażowaniu, a nie za pomocą gotowych wzorców przekazywanych mu przez nauczyciela” – to idea wpisująca się w jej myśl.  Rodzice i nauczyciele mogli obserwować z jakim zaangażowaniem dzieci rozwiązywały zadania i zagadnienia matematyczne . Uczniowie  traktowali zajęcia jako wspaniałą zabawę angażowali się całym sobą  ,przekonywali się nawzajem  o  swoich rozwiązaniach. Dochodzili do wspólnych wniosków i rozwiązań. Nauczyciel był  wyłącznie inicjatorem tych zadań. Z obserwacji uczniów w czasie lekcji, z ich wielkiego  zaangażowania i wymiernych efektów oraz z rozmów z nauczycielami, którzy oglądali lekcje można śmiało powiedzieć , że metoda profesora jest bardzo trafiona.

Innowacja ,,Kiedy nie wiem, chcę wiedzieć” zatwierdzona jest przez Kuratorium na okres 2015-2018.