SP28 Zabrze

Tydzień Miłośników Rokitnicy

Tydzień Miłośników Rokitnicy

    W dniach 23-27 listopada 2015 roku obchodziliśmy święto patronalne naszej szkoły. Wychowawcy klas I-VI przeprowadzili lekcje wychowawcze, podczas których uczniowie zapoznawali się z historią szkoły utrwaloną na kartach kronik szkolnych. W kręgu zainteresowań znalazły się okoliczności powstania szkoły, codzienne jej funkcjonowanie na przestrzeni lat, zmiany w wyposażeniu, przybory szkolne, wygląd uczniów, strój, uczesanie, przedmioty szkolne, zajęcia dodatkowe oraz sukcesy w nauce, sporcie i działaniach artystycznych.

  Klasy pierwsze pod kierunkiem swoich pań wychowawczyń przygotowały piękne i różnorodne bukiety, które zdobiły hol naszej szkoły. W klasach drugich i trzecich pani wicedyrektor Helena Maśnica przeprowadziła projekt edukacyjny pt. Jestem Miłośnikiem Rokitnicy, którego celem było upowszechnianie wiedzy o Rokitnicy, poznawanie walorów przyrodniczych, społecznych, kulturowych środowiska, kształtowanie postawy patriotycznej wobec miejsca swojego zamieszkania oraz zgodne współdziałanie w pracy grupowej. Uczniowie przygotowali w grupach plakaty ilustrujące różne oblicza naszej dzielnicy: przyrodę Rokitnicy, miejsce zabawy i wypoczynku, sport i miejsca do zajęć ruchowych, komunikację miejską. Efekty ich wspólnej pracy ozdobiły korytarz na parterze.

   Uczniowie klas IV-VI mieli możliwość rywalizacji w dwóch konkursach indywidualnych. Pierwszy polegał na stworzeniu przewodnika turystycznego po Rokitnicy, drugi natomiast był konkursem literackim , w którym należało napisać własną autorską legendę o Rokitnicy.

Najpiękniejsza rokitnicka legenda – laureaci konkursu literackiego:

I miejsce Wiktoria Kosz 4b

II miejsce Wiktoria Schmidt 4a

III miejsce Daniel Pustuł 5a

Wyróżnienia:

Michał Kasza 4b

Mateusz Niedźwiecki 4b

Kerem Ozdogan 4b

Julia Kuczała 4a

Alan Mika 4a

Dominika Wołowiec 4a

Gracjan Pieczko 4a

Przewodnik po Rokitnicy – laureaci konkursu:

  1. I.         Gracjan Pieczko 4a
  2. II.        Marta Węglarz 5b
  3. III.       Filip Wolnica 6

    W holu można było podziwiać wystawę fotograficzną zatytułowaną Moja Rokitnica zorganizowaną przez panie Sabinę Węglarz. i Renatę Urban oraz uczniów klasy Va. Na lekcjach religii uczniowie modlili się za naszą dzielnicę, a na lekcjach techniki przygotowywali barwne kotyliony w kolorach zabrzańskiej flagi.