SP28 Zabrze

Dzień: 15 stycznia 2016

Rekrutacja do klasy pierwszej i Oddziału Przedszkolnego

Oddział Przedszkolny zasady rekrutacji 2016-2017

Klasa I zasady rekrutacji 2016-2017