SP28 Zabrze

Dzień: 2016-02-05

Dzień Bezpiecznego Internetu

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INERNETU 2016

W dniu 09.02.2016r w Szkole Podstawowej nr 28 im. Miłośników Rokitnicy
w Zabrzu zorganizowano uroczyste obchody Dnia Bezpiecznego Internetu przygotowane przez pedagoga szkolnego, p. Justynę Maciejewską, p. Jolantę Brzozoń oraz p. Marlenę Flak.  W tym roku miały one szczególnie uroczysty wymiar, ponieważ zaproszono do udziału gości z instytucji współpracujących ze szkołą. Wśród przybyłych znaleźli się p. Urszula Koszutska Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Zabrzu, wspólnie z innymi pracownikami, p. Zuzanną Bizuk i p. Joanną Dorocicz, przedstawiciele Policji, grupa Interwencyjna Lepiej razem Niż Osobno. Władze oświatowe reprezentował p. Marek Torbus- kierownik Referatu ds. Oświatowych Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego.

Z tej okazji w szkole zorganizowano dwa apele:

– pierwszy z udziałem klas I- III- prowadzony przez pracowników PPP w Zabrzu, p. Zuzannę Bizuk i p. Joannę Dorocicz. Podczas apelu prowadzące przypomniały uczniom zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz uczuliły uczniów na zgłaszanie osobom dorosłym wszelkich niepokojących działań i zachowań z którymi spotkają się w sieci;

– drugi dla klas IV- VI- bardziej uroczysty, z udziałem zaproszonych gości reprezentujących instytucje współpracujące ze szkołą.

Po uroczystym rozpoczęciu apelu przez Dyrektora Szkoły p. Bożenę Olichwer uczniowie klas Vb oraz VIb zaprezentowali przedstawienie pt „Bezpieczny w Internecie”. W barwnych scenkach starali się zwrócić uwagę na mądre i bezpieczne korzystanie z komputera i Internetu, zagrożenia płynące z zawierania Internetowych znajomości przy pomocy portali społecznościowych, uzależnienia od gier oraz zjawiska cyberprzemocy, czyli nagrywania ośmieszających filmów przy pomocy telefonu komputerowego.  W dalszej części apelu głos zabierali  goście, którzy w swoich wystąpieniach również odnosili się do niebezpieczeństw związanych z niewłaściwym korzystaniem z Internetu. Zwracali także uwagę na ważne telefony oraz miejsca, gdzie można szukać pomocy, jeśli coś nas zaniepokoi w sieci.

Apel zakończył się wspólnym zdjęciem Dyrektora szkoły, gości oraz małych aktorów.

W tym roku szkolnym  obchody DBI w SP nr 28 w Zabrzu rozpoczęły się dosyć wcześnie bo już ok. 26.01.2016r. i  swoim zasięgiem objęły one całą społeczność szkolną.  Po pierwsze w ramach współpracy z PPP w Zabrzu w klasach II i III zostały przeprowadzone warsztaty dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu prowadzone przez p. Zuzannę Bizuk.  Uczniowie z dużym zaangażowaniem brali udział w zajęciach, wykazywali się dużą wiedzą w tym zakresie, co pokazuje, że działania podejmowane przez nas na co dzień przynoszą efekt. Dodatkowo w ramach zajęć komputerowych nauczyciele prowadzący zajęcia w poszczególnych klasach  poruszali tematykę bezpieczeństwa w sieci  w oparciu o programy Owce w sieci, czy też Sieciaki pl. Każda z klas przygotowała również plakat  z wylosowanym wcześniej hasłem propagującym bezpieczeństwo w sieci. Plakaty te stanowiły część dekoracji podczas apelu na sali gimnastycznej.

Zorganizowany został również konkurs plastyczny na plakat promujący bezpieczeństwo w sieci, którego rozstrzygnięcie odbyło się podczas uroczystego apelu, a zwycięzcy otrzymali dyplom i słodki upominek.

Na uroczyste obchody zaproszono również zabrzańską telewizję oraz przedstawicieli lokalnej prasy.

Co warto zaznaczyć obchody tego dnia w SP nr 28 im. Miłośników Rokitnicy stały się już niejako tradycją. W swojej codziennej pracy nauczyciele starają się, aby  uczniowie potrafili korzystać z Internetu w sposób mądry i bezpieczny oraz mieli świadomość zagrożeń,  jakie niesie za sobą niewłaściwe korzystanie z sieci.