SP28 Zabrze

Dzień: 15 lutego 2016

Rekrutacja

Oddział Przedszkolny zasady rekrutacji 2016-2017

Klasa I zasady rekrutacji 2016-2017