SP28 Zabrze

Ekologiczno – przyrodniczy

linia-ruchomy-obrazek-0447

 zyc_inaczej

W ramach realizacji projektu ekologiczno przyrodniczego, koordynatorzy zaplanowali edukację turystyczno- ekologiczną uczniów poprzez zwiedzanie Szlaku Zabytków Techniki oraz udział w konkursach ekologicznych organizowanych na terenie szkoły.

Szczegółowe cele projektu to:
poznanie walorów przyrodniczych
i turystycznych na terenie Śląska
zachęcanie do aktywnego udziału we własnym środowisku
wyrabianie szacunku do otaczających zabytków
rozbudzenie potrzeby kontaktu z otaczającym środowiskiem, przyrodą
poszerzenie wiedzy na temat konieczności ochrony przyrody poprzez udział
w wycieczkach i konkursach
rozwijanie umiejętności plastycznych oraz wiedzy w konkursach szkolnych
W roku szkolnym 2016/2017 w ramach projektu przewidziane są:
wycieczki
konkursy
Wycieczki:
Zabytkowa Kopalnia Srebra w Tarnowskich Górach
Sztolnia Czarnego Pstrąga oraz Park Repecki
w Tarnowskich Górach
Szyb „Maciej” w Zabrzu
Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Centrum Edukacji Ekologicznej w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu
Konkursy:
plastyczny dla klas I-III
wiedzy ekologiczno-przyrodniczej dla klas IV-VI

Realizacja projektów ekologicznych pozwoli dzieciom aktywnie zaangażować je do udziału w wycieczkach i konkursach mających charakter turystyczny i przyrodniczy. Po realizacji w/w projektów uczniowie powinni podejmować działania proekologiczne we własnym życiu i najbliższym otoczeniu. Będą umieli wykorzystać zdobytą wiedzę na zajęciach, umiejętnie się nią dzielić oraz wykorzystać w praktyce.

Galeria zdjęć prac konkursowych – kwiecień 2016:

linia-ruchomy-obrazek-0447