SP28 Zabrze

Dzień: 2016-03-15

Konkurs wiedzy o Fryderyku Chopinie

14 marca 2016r. odbył się w naszej szkole kolejny już finał Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie.

I etap konkursu miał miejsce już w lutym. Udział mogli wziąć wszyscy zainteresowani uczniowie klas IV – VI i chętnych rzeczywiście było dużo. Spośród tego grona do finału przeszło po 3 uczniów danej szkoły z najwyższą uzyskaną z testu punktacją. Okazało się, iż w pierwszym etapie najlepiej w naszej szkole wypadły uczennice, które już w latach poprzednich uczestniczyły w tym konkursie: Agata Strugała, Zofia Matyjaszek,

Aleksandra Adamowicz ( ostatecznie, z racji klasowego wyjazdu Ola nie brała udziału w finale).

W finale, jak stwierdzili sami zawodnicy poziom był wysoki. Trzeba było wykazać się znajomością nie tylko faktów z życia naszego wielkiego kompozytora, lecz także znajomością jego utworów. Ostatecznie I miejsce zajęła uczennica ze szkoły podstawowej z Mikulczyc, II miejsce zajęła Agata Strugała, a III – Zofia Matyjaszek.

Wszyscy finaliści zostali nagrodzeni biografiami F. Chopina, płytami z najbardziej popularnymi jego kompozycjami oraz biletami wstępu do Multikina.

                               Organizatorami konkursu były panie: Agnieszka Łukaszek, Dorota Zabielna.