SP28 Zabrze

Dzień: 2016-04-14

Witamy gości z przedszkola

Nasza szkoła ogłosiła i przeprowadziła konkurs plastyczny dla dzieci 5 i 6-letnich uczęszczających do oddziału przedszkolnego przy naszej szkole oraz dzieci z Przedszkoli nr 39 i 41. Wpłynęło do nas wiele plastycznych prac przedstawiających PANIĄ WIOSNĘ w oczach i wyobraźni dziecięcej. Wybór tych najładniejszych prac był bardzo trudny, dlatego też nagrodziliśmy dyplomami i upominkami wszystkie zaangażowane dzieci. Rozdanie nagród wraz z dyplomami odbyło się 11 kwietnia 2016 o godz. 16.30. Wcześniej uczniowie z kl. III a, b, c przygotowały inscenizację, recytowały wiersze i zaśpiewały piosenki.
Paniom z naszego oddziału przedszkolnego i z Przedszkola nr 39 dziękujemy za zaangażowanie i współpracę.
I miejsce: Agata Kandora Przedszkole nr 39 opiekun: mgr Joanna Basa
II miejsce: Joanna Hasterok Przedszkole nr 39, Lena Rysz Przedszkole nr 39 Aleksandra Szwarc Przedszkole nr 39, Aleksandra Wawrzyńczyk Przedszkole nr 39 opiekun: mgr Alicja Kromolan
III miejsce: Oliwia Foks oddział przedszkolny przy SP 28, Julia Jakubczak oddział przedszkolny przy SP 28 Natalia Kulesza oddział przedszkolny przy SP 28, Patrycja Moszczyńska oddział przedszkolny przy SP 28
opiekunowie: mgr Grażyna Kiendyś, mgr Patrycja Naguszewska III miejsce: Julia Staniczek Przedszkole nr 39
opiekun: mgr Alicja Kromolan
Wyróżnienia: Maciej Konieczka Przedszkole nr 39, Magdalena Kotara Przedszkole nr 39
Ewa Nowak Przedszkole nr 39, Magdalena Wilczak Przedszkole nr 39 opiekun: mgr Alicja Kromolan
(Izabela Dąbkowska)

Od Katynia do Smoleńska
  1. 04. 2016r. – AKADEMIA „OD  KATYNIA  DO  SMOLEŃSKA”

„Jeśli zapomnę o Nich, Ty Panie na niebie zapomnij o mnie” – hasło to stało się motywem przewodnim akademii zorganizowanej w naszej szkole z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który jest obchodzony 13 kwietnia.

Uczniowie klasy IVb przedstawili wszystkim zebranym krótki rys wydarzeń mających miejsce od września 1939r. do połowy maja 1940r., ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności mordu katyńskiego dokonanego na tysiącach Polaków             z rozkazu władz radzieckich.

Ta krótka lekcja historii została wzbogacona recytacją  wierszy, przytoczeniem fragmentu pamiętnika jednego             z osadzonych w obozie, wykonaniem pieśni żołnierskiej oraz wykorzystaniem takich utworów jak „Biały krzyż”, „Ostatni list – Katyń 1940”, „Dziwny jest ten świat”. Na zakończenie wszyscy zebrani wykonali „Mazurek Dąbrowskiego.”                                                                                       (Dorota Zabielna)

 

Wyróżnienia za wzorowe zachowanie

DYPLOMY  I  GRATULACJE  DLA  UCZNIÓW

ZA  ZACHOWANIA  GODNE  POCHWAŁY

11 kwietnia 2016r. Pani Dyrektor oraz przedstawiciele Straży Miejskiej wręczyli dyplomy

i słodkie upominki uczniom, których postawy i zachowania zasługują na pochwałę i są godne naśladowania.

Wcześniej jeszcze zespół wychowawców oraz Samorząd szkolny zorganizowali konkurs na najciekawszy dyplom, który będzie powielany i wręczany uczniom za wzorowe postawy.

Zdaniem zespołu wychowawców najciekawsze okazały się pomysły Zosi Matyjaszek z klasy VIb oraz Mateusza Oleksego           z klasy IVb.

Pierwsze dyplomy wręczone zostały następującym uczniom:

   – Paulina Bieniek (kl. Vc) – za uczciwość (zwrot znalezionych pieniędzy)

   – Mateusz Niedźwiecki (kl. IVb) – za zaangażowanie na rzecz szkoły (zbiórka podpisów na projekt budowy boiska)

   – Michał Kasza (kl. IVb) – za szczególny szacunek dla osób starszych, za odwagę i reagowanie na trudne sytuacje

   – Michał Wyżgoł (kl. VIb) – za wysoką kulturę osobistą.

                                                                                                   Gratulacje!    (Dorota Zabielna)