SP28 Zabrze

Od Katynia do Smoleńska

  1. 04. 2016r. – AKADEMIA „OD  KATYNIA  DO  SMOLEŃSKA”

„Jeśli zapomnę o Nich, Ty Panie na niebie zapomnij o mnie” – hasło to stało się motywem przewodnim akademii zorganizowanej w naszej szkole z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który jest obchodzony 13 kwietnia.

Uczniowie klasy IVb przedstawili wszystkim zebranym krótki rys wydarzeń mających miejsce od września 1939r. do połowy maja 1940r., ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności mordu katyńskiego dokonanego na tysiącach Polaków             z rozkazu władz radzieckich.

Ta krótka lekcja historii została wzbogacona recytacją  wierszy, przytoczeniem fragmentu pamiętnika jednego             z osadzonych w obozie, wykonaniem pieśni żołnierskiej oraz wykorzystaniem takich utworów jak „Biały krzyż”, „Ostatni list – Katyń 1940”, „Dziwny jest ten świat”. Na zakończenie wszyscy zebrani wykonali „Mazurek Dąbrowskiego.”                                                                                       (Dorota Zabielna)