SP28 Zabrze

Wyróżnienia za wzorowe zachowanie

DYPLOMY  I  GRATULACJE  DLA  UCZNIÓW

ZA  ZACHOWANIA  GODNE  POCHWAŁY

11 kwietnia 2016r. Pani Dyrektor oraz przedstawiciele Straży Miejskiej wręczyli dyplomy

i słodkie upominki uczniom, których postawy i zachowania zasługują na pochwałę i są godne naśladowania.

Wcześniej jeszcze zespół wychowawców oraz Samorząd szkolny zorganizowali konkurs na najciekawszy dyplom, który będzie powielany i wręczany uczniom za wzorowe postawy.

Zdaniem zespołu wychowawców najciekawsze okazały się pomysły Zosi Matyjaszek z klasy VIb oraz Mateusza Oleksego           z klasy IVb.

Pierwsze dyplomy wręczone zostały następującym uczniom:

   – Paulina Bieniek (kl. Vc) – za uczciwość (zwrot znalezionych pieniędzy)

   – Mateusz Niedźwiecki (kl. IVb) – za zaangażowanie na rzecz szkoły (zbiórka podpisów na projekt budowy boiska)

   – Michał Kasza (kl. IVb) – za szczególny szacunek dla osób starszych, za odwagę i reagowanie na trudne sytuacje

   – Michał Wyżgoł (kl. VIb) – za wysoką kulturę osobistą.

                                                                                                   Gratulacje!    (Dorota Zabielna)