SP28 Zabrze

Dzień: 2016-05-17

Wycieczka klas trzecich na Górę św. Anny

     W piątek 13 maja 2016 dzieci pierwszokomunijne z klas III a, b, c wraz z księdzem proboszczem  Z. Sordonem                        i wychowawczyniami udały się na pielgrzymkę na Górę Św. Anny.

   Po dotarciu na miejsce dzieci ubrane w białe alby uczestniczyły we mszy świętej dziękczynnej za dar przyjęcia Komunii Św. w Bazylice Świętej Anny. Później w Domu Pielgrzyma zjadły pyszny obiad i udały się na dalsze zwiedzanie. Były pod pomnikiem poświęconym pamięci poległych w powstaniach śląskich oraz widziały amfiteatr.

  Ksiądz proboszcz zaprosił wszystkie dzieci na pyszne lody. A potem poszliśmy kupić upragnione pamiątki. Na koniec pielgrzymki udaliśmy się do groty lurdzkiej na krótką modlitwę.

            Do domu wróciliśmy zmęczeni i bardzo zadowoleni z udanej pielgrzymki.                   (Izabela Dąbkowska)