SP28 Zabrze

Klasy szóste na Dniach Nauki w 12 ZSO

8 czerwca 2016 r.  szóstoklasiści z naszej szkoły uczestniczyli w Dniu Nauki zorganizowanym  w ZSO nr 12 w Zabrzu. Gimnazjaliści i licealiści zaprezentowali  wiele ciekawych doświadczeń przyrodniczych, które pozwoliły zrozumieć  różne zjawiska fizyczne i  reakcje chemiczne.  Sale lekcyjne zamieniły się w laboratoria. Przy kolejnych stanowiskach odbywały się pokazy. Demonstrowano  ciekawe  i efektowne eksperymenty. Młodzi fizycy i chemicy byli świetnie przygotowani  i chętnie objaśniali przebieg doświadczenia młodszym kolegom.

Na takich zajęciach nikt się nie nudził. Wyjście  na Dzień Nauki zorganizowały nauczycielki przyrody Danuta Ciesielska i Renata Urban                                                 (Renata Urban)