SP28 Zabrze

Dzień: 2016-06-19

Warsztaty z pierwszej pomocy

Projekt edukacyjnego „Ratuj z nami, czyli podaj dalej” – 8.06.2016

               Kolejny raz realizujemy w naszej szkole projekt edukacyjny, który polega na tym, że starsi uczniowie przekazują wiedzę  i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy młodszym. Licealiści i gimnazjaliści to członkowie Szkolnej Grupy Ratowniczej, którzy  od kilku lat jeżdżą do zabrzańskich szkół realizując w/w projekt. Zajęcia polegają na tym, że trzy osobowy zespół wchodzi na 45 minut do klasy (w obecności nauczyciela) i realizuje wcześniej zaplanowane zajęcia dostosowane do możliwości dzieciarni. Całość koordynuje  nauczyciel ZSO nr 4 w Zabrzu  mgr Sławomir Czypczar.

W dniu 8 czerwca 2016 roku  w naszej szkole, w  ciągu trzech godzin lekcyjnych były przeprowadzone warsztaty w dziewięciu klasach.       (Helena Maśnica)

G.L.

KLASA SALA KLASA SALA KLASA SALA
1. VIA 19 VA 23 IVB 25A
2. VIB 24 VB 23 VC 19
3. IVA 19