SP28 Zabrze

Dzień: 2016-06-28

Korki

linia-ruchomy-obrazek-0447

Podwójna korzyść!!!

W kończącym się roku szkolnym,
cała społeczność naszej szkoły pod kierunkiem p. Izabeli Dąbkowskiej włączyła się
w zbiórkę plastikowych korków. Dało to dwie wielkie korzyści – chronimy środowisko
w praktyce stosując recycling, a także robimy coś dobrego dla potrzebujących, gdyż pomogą one zrealizować szczytny projekt Stowarzyszenia Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół „Modlitwa i czyn”, którego przewodniczący – ks. Henryk Bardosz był
w stałym kontakcie ze szkolną koordynatorką akcji.

„Zbierz koreczek na domeczek”

linia-ruchomy-obrazek-0447