SP28 Zabrze

Realizować marzenia

linia-ruchomy-obrazek-0447

Inspiracją do podjęcia działań w  celu stworzenia programu innowacji pedagogicznej „Realizować marzenia”, są zrealizowane przez klasy teatralne innowacje, coroczny udział uczniów w Zabrzańskiej Lidze Recytatorów
i innych konkursach recytatorskich oraz teatralnych. Innowację napisały nauczycielki: Bożena Olichwer, Agnieszka Mikulak – Szczodra, Jolanta Brzozoń.

Klasa, w której prowadzone będą zajęcia innowacyjne, to zespół uczniów, który będzie kontynuował i poszerzał wcześniej zdobytą wiedzę, rozwijał zdolności i zainteresowania aktorskie, taneczne, recytatorskie, reżyserskie, scenograficzne, językowe i informatyczne  oraz umiejętności kulturalnego i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Innowacja przewiduje wykorzystanie różnorodnych metod aktywizujących i technik nauczania. Stosowane metody nauczania będą sprzyjać wyzwalaniu aktywności uczniów poprzez uwzględnienie zainteresowań, potrzeb i uzdolnień. Taką formą pracy są zajęcia teatralne, językowe i filmowe. Są to formy oparte na ruchu i zabawie, gdzie dziecko dobrowolnie wciela się w role naśladowcze
i twórcze, wyzwala aktywność poprzez swobodne działanie. Pobudzanie twórczej aktywności dziecka wspomaga jego wielokierunkowy, harmonijny i pełny rozwój. Głównym miejscem rozwoju twórczości będzie szkoła, gdzie nauczyciele kształcą młodych ludzi w sposób ciekawy, innowacyjny, systematyczny  i zorganizowany. Zajęcia artystyczne spełniać będą również wiele funkcji wychowawczych, korzystnie wpłyną na emocjonalny i fizyczny rozwój dzieci. Celem wprowadzanej  innowacji będzie  nie tylko podniesienie jakości pracy szkoły
i uatrakcyjnienie zajęć, ale jednocześnie wniesienie radości i uśmiechu w twórczą działalność dziecka. Młody człowiek, który nie będzie umiał wybrać prawidłowej drogi rozwoju,  będzie mógł skorzystać z twórczej 
i fachowej pomocy aktorów.

Bycie artystą dowartościowuje dzieci, sprawia, że zaczynają wierzyć w siebie, zwłaszcza, gdy inni patrzą na nich z podziwem. Udział
w spektaklu i kręceniu etiud filmowych będzie wiązało się też  z przełamaniem nieśmiałości. „Artyści” będą mogli poszczycić się uczestnictwem w różnego rodzaju uroczystościach szkolnych i pozaszkolnych. Twórcza, piękna praca nauczycieli i dzieci uwieńczona zostanie tym, co najistotniejsze
i najwartościowsze – wzruszeniem artystycznym.

linia-ruchomy-obrazek-0447