SP28 Zabrze

ŚWIĘTO SZKOŁY

linia-ruchomy-obrazek-0447

Święto Szkoły rozpoczął uroczysty apel, na którym uroczyście odśpiewano hymn państwowy i wprowadzono sztandar szkoły.
O jego obustronnym wyglądzie przypomniała uczniom opiekunka Samorządu Uczniowskiego, pani Paulina Drzastwa.

Dyrektor szkoły, pani Bożena Olichwer, złożyła wszystkim uczniom, nauczycielom i przybyłym gościom życzenia urodzinowe, do których
z bukietem kwiatów dołączyła się Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Karolina Toporek.

Całość uświetniły: przedstawienie w gwarze śląskiej pt. ,,Nasza Szkoła”, przygotowane przez wicedyrektora szkoły, panią Helenę Maśnicę,
w którym wystąpili uczniowie klasy Va (Natalia Grajcar – jako córka Karolina, Dominika Kuczała – jako córka Ania, Julia Nieswiec – ich mama i Gracjan Pieczko – jako opa) oraz nagrodzona prezentacja w Power Poncie autorstwa Gracjana Pieczki.

Przybyli goście otrzymali pierwszy nr gazetki „Młodzi Miłośnicy Rokitnicy”

Gazetka „Młodzi Miłośnicy Rokitnicy”

 „Nasza Szkoła jest najlepsza”

Wyniki konkursu
w klasach IV – VI

„Nasza Szkoła jest najlepsza”

Wyniki konkursu
w klasach I – III

linia-ruchomy-obrazek-0447