SP28 Zabrze

Święto Szkoły

linia-ruchomy-obrazek-0447

Od 14.11 do 22.11 2016 roku w naszej placówce trwały przygotowania do kolejnych, 52 urodzin szkoły, które odbyły się 22 listopada 2016 roku.  W klasach młodszych uczniowie realizowali na zajęciach regionalnych i edukacji wczesnoszkolnej projekt edukacyjny ,,Jesteśmy Miłośnikami Rokitnicy”, w ramach którego zespoły uczniowskie wykonywały zadania związane z poznawaniem Rokitnicy. Efektem tych działań było przygotowanie przez dzieci plakatów, przedstawiających zabytki, sport i rekreację, przyrodę oraz komunikację miejską naszej dzielnicy. Zostały one  wyeksponowane na sali gimnastycznej. Mały Samorząd Uczniowski wykonał piękne kotyliony dla zaproszonych absolwentów. Najmłodsi przygotowali także jesienne bukiety, które ozdobiły hol szkolny. Nad dekoracją szkoły  czuwała pani Sabina Węglarz, która zorganizowała także mały wernisaż prac uczniowskich.

Uczniowie  klas starszych,  pod kierunkiem wychowawców, opracowali z kolei projekt edukacyjny pt. ,,Młody Miłośnik Rokitnicy”. Przez cały tydzień przeprowadzali wywiady z ciekawymi ludźmi. Mogli wziąć również udział w  konkursie wiedzy o Rokitnicy, walcząc o tytuł ,,Młodego znawcy Rokitnicy”. Przypadł on klasie IVb, która okazała się najlepsza. Ważnym wydarzeniem było wydanie okolicznościowej gazetki pt. ,,Młodzi Miłośnicy Rokitnicy”, która została wręczona absolwentom szkoły.

Gazetka – „Młodzi Miłośnicy Rokitnicy”

Kolejnym konkursem zorganizowanym z okazji Święta Szkoły był konkurs informatyczny na najlepszą prezentację przygotowaną  w Power Poincie pt. ,,Nasza Szkoła jest najlepsza”. W kategorii klas I-III zwyciężył Błażej Węglarz z klasy III a (prezentacja przygotowana pod kierunkiem pani Izabeli Guzy), natomiast w kategorii klas IV-VI, Gracjan Pieczko, uczeń klasy Va (prezentacja przygotowana pod kierunkiem nauczyciela zajęć komputerowych, pani Danuty Ciesielskiej).

Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy oraz upominki ufundowane przez  Radę Dzielnicy Rokitnica. Nagrody wręczał Sebastian Markisch, absolwent SP 28 w Zabrzu oraz przewodniczący zarządu Rady Dzielnicy Rokitnica.

 Święto Szkoły rozpoczął uroczysty apel, na którym uroczyście odśpiewano hymn państwowy i wprowadzono sztandar szkoły. O jego obustronnym wyglądzie przypomniała  uczniom opiekunka Samorządu Uczniowskiego, pani Paulina Drzastwa.

Dyrektor szkoły, pani Bożena Olichwer, złożyła wszystkim uczniom, nauczycielom i przybyłym gościom życzenia urodzinowe, do których z bukietem kwiatów dołączyła się Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Karolina Toporek.

Całość uświetniły: przedstawienie w gwarze śląskiej pt. ,,Nasza Szkoła”, przygotowane przez wicedyrektora szkoły, panią Helenę Maśnicę, w którym wystąpili uczniowie klasy Va (Natalia Grajcar – jako córka Karolina, Dominika Kuczała – jako córka Ania, Julia Nieswiec – ich mama i Gracjan Pieczko – jako opa) oraz nagrodzona prezentacja  w Power Poncie autorstwa Gracjana Pieczki.

Niezwykle miłym i ciekawym akcentem całej urodzinowej uroczystości był  udział w niej absolwentów szkoły, którzy opowiadali o swoich wspomnieniach i przeżyciach związanych z  naszą placówką. Na uroczystość przybyli:  Klaudia  Tokarz    (handlowiec oraz lokalny społecznik), Sebastian Markisch (przewodniczący zarządu Rady Dzielnicy Rokitnica oraz dyrektor ZSO nr 5 w Zabrzu), Karolina Toporek (mama naszych uczniów, przewodnicząca Rady Rodziców oraz projektant i wykonawca ogrodów) Beata Kaszuba-Nawrat (nauczyciel SP 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu), Karina Szczepanik (mama naszych uczniów), Natalia Maślanka, Wiktoria Kroninger (obecnie uczennice IV LO w Bytomiu, harcerki), Marta Kocur (obecnie uczennica ZSO nr 10 w Zabrzu),  Sebastian Richter (obecnie uczeń ZSO nr 12 w Zabrzu), Marek Duszyński (ojciec naszego ucznia) oraz Noemi Rozpara (obecnie studentka).

(Helena Maśnica)

linia-ruchomy-obrazek-0447