SP28 Zabrze

Znicze pod tablicą pamiątkową

3 lutego 2017r. uczniowie klasy Vb zapalili znicze pod tablicą pamiątkową znajdującą się w Rokitnicy przed budynkiem ratusza przy ul. Jordana 2. Tablica upamiętnia mieszkańców Zabrza – Rokitnicy internowanych i deportowanych do ZSRR w styczniu 1945r. Tablica została odsłonięta w grudniu 2015r.i w tym wydarzeniu społeczność naszej szkoły również wzięła udział. ( Dorota Zabielna)