SP28 Zabrze

Dzień: 2017-02-27

90-ta rocznica ustanowienia hymnu państwowego

linia-ruchomy-obrazek-0447

90  LAT  POLSKIEGO  HYMNU

Ustanowienie Mazurka Dąbrowskiego hymnem Polski, to bardzo ważne wydarzenie w historii naszego kraju. Ta pieśń towarzyszyła Polakom w trudnych momentach i w chwilach chwały. 27 lutego 2017 r. z inicjatywy dyrektora p. Bożeny Olichwer  w Szkole Podstawowej Nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzu uczczono 90 rocznicę ustanowienia „Mazurka Dąbrowskiego” hymnem Polski.

W uroczystości oprócz całej społeczności szkolnej wzięli udział zaproszeni goście-wiceprezydent Zabrza Jan Pawluch,  naczelnik Wydziału Oświaty, Marek Torbus oraz  Dariusz Walerjański, radny,  przewodniczący Komisji Kultury i Dziedzictwa. Swoją obecność zaznaczyli również nauczyciele i uczniowie szkół biorących udział w I Miejskim Konkursie Historycznym „Wokół Józefa Wybickiego i hymnu polskiego”, zorganizowanym przez SP nr 28 w Zabrzu. W konkursie wzięło udział 12 zabrzańskich szkół podstawowych, a nad prawidłowym jego przebiegiem  czuwała  metodyk j.polskiego, Oliwia Adamek – Andrzejewska oraz organizatorki: Dorota Zabielna, nauczyciel historii, Iwona Boborowska i Agnieszka Mikulak, nauczycielki j.polskiego. Konkurs miał formę pisemną i obejmował wiedzę z zakresu życia oraz działalności Józefa Wybickiego. Większość pytań dotyczyła bogatej historii polskiego hymnu narodowego oraz ważnych wydarzeń związanych z przeszłością naszego państwa i narodu.

Uczestnicy konkursu wykazali się ogromną wiedzą z danego zakresu materiału. Jednak najlepiej wypadli następujący uczniowie:

I miejsce:  Patryk Kubitzki,  SP 28

II miejsce:  Sandra Schoepe,  SP 36

III miejsce:  Jakub Gunia,  SP 28

IV miejsce:  Joanna Binkowska,  SP 21

V miejsce:  Martyna Łempicka,  SP 17.

Kolejnym etapem obchodów tej rocznicy było wspólne odśpiewanie całości hymnu przez społeczność szkolną i zaproszonych gości o godz. 12.00  na sali gimnastycznej. W tym samym czasie hymn został odśpiewany również w innych placówkach edukacyjnych Zabrza.

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech powstała między 16 a 19 lipca 1797 roku w miejscowości Reggio nell’Emilia we Włoszech. Jej autorem był Józef Rufin Wybicki, natomiast nie ma pewności kto skomponował muzykę. Szybko zyskała ona popularność wśród polskich oddziałów rozrzuconych po północnych Włoszech.

Znana już jako Mazurek Dąbrowskiego, pieśń towarzyszyła polskim żołnierzom podczas kampanii napoleońskiej, a potem w czasie powstania listopadowego. W połowie XIX wieku stała się inspiracją dla wielu innych pieśni o podobnym charakterze. Hymn Polski w obecnym brzmieniu został ustanowiony 26 lutego 1927 r. w okólniku wydanym przez ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych Sławoja Składkowskiego.     (Dorota Zabielna, Iwona Boborowska)

https://www.tysol.pl/a5050-Jarasz-Zabrze-Z-okazji-90-rocznicy-ustanowienia-hymnu-Polski-odspiewano-go-uroczyscie-w-wielu-szkolach

http://www.gloszabrza24.pl/wydarzenia/16667-marsz-marsz-dabrowski-dla-uczczenia-90-rocznicy-ustanowienia-hymnu-polski-odspiewano-go-uroczyscie-w-szkolach-i-przedszkolach-zabrza?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

Głos Zabrza 02.03.2017

linia-ruchomy-obrazek-0447

Głośne czytanie z DARIUSZEM WALERJAŃSKIM

linia-ruchomy-obrazek-0447

W poniedziałek 27 lutego gościem naszej szkoły był  znany zabrzański publicysta historyczny, autor przewodnika po naszym mieście „Zabrze krok po kroku”, a także założyciel i przewodniczący koła Towarzystwa Opieki nad Zabytkami w Zabrzu pan Dariusz Walerjański.

Historyk i muzealnik, zaangażowany od lat  w ratowanie zabrzańskich zabytków poprzemysłowych oraz  cmentarza żydowskiego, pełni obecnie funkcję przewodniczącego Komisji Kultury i Dziedzictwa przy Radzie Miasta.

Wizyta odbyła się w ramach cyklu Czytamy razem – comiesięcznych spotkań z książką oraz znanymi osobami.

Zebrani w sali gimnastycznej uczniowie klas młodszych z przejęciem wysłuchali pełnych grozy legend zabrzańskich w znakomitej interpretacji naszego gościa.

                                              (Judyta STEFANIK – HEINRICH)

 

linia-ruchomy-obrazek-0447