SP28 Zabrze

Dzień: 2017-05-16

Konkurs -Dawne graczki śląskie

 Downe graczki śląskie – regulamin konkursu

Wyniki Międzyszkolnego Konkursu    ” Downe graczki śląskie”

Zorganizowano i przeprowadzono  Międzyszkolny Konkurs ,,Downe graczki śląskie” . Do konkursu przystąpili uczniowie z naszej szkoły oraz ze SP nr 30, łącznie 45-ciu uczniów. Wyłoniono i nagrodzono prace uczniów w dwóch kategoriach (klasy I-III i IV-VI). Na szkolnym holu przygotowano wystawkę prac nagrodzonych. Celem konkursu było propagowanie dawnych gier i zabaw ruchowych z dawnych lat. Nagrodzone prace prezentowały wysoki poziom plastyczny
i merytoryczny.   (Helena Maśnica)