SP28 Zabrze

Klasy trzecie na Górze św. Anny

linia-ruchomy-obrazek-0447

19 maja dzieci komunijne z kl. IIIa, b, c odbyły pielgrzymkę na Górę św. Anny pod opieką ks. Zygfryda Sordona, p. Anny Dereli, p. Izabeli Dąbkowskiej i p. Krystyny Włoczyk. Po przyjeździe uczestniczyliśmy we mszy  św. w bazylice św.Anny. W Domu Pielgrzyma spożyliśmy gorącą zupę pomidorową. Następnie podziwialiśmy Górę św. Anny – najwyższe wzniesienie grzbietu Chełma na Wyżynie Śląskiej o wys. 408m n.p.m. Zobaczyliśmy również pomnik Czynu Powstańczego główne miejsce uroczystości poświęconych pamięci poległych w powstaniach śląskich oraz amfiteatr. Następnym punktem programu było pójście na lody oraz kupno pamiątek. Cały czas towarzyszyło nam świecące słońce oraz widok pięknego krajobrazu. Pielgrzymkę zakończyliśmy wspólna modlitwą i podziękowaniem za cudownie przeżyty czas. Wróciliśmy późnym popołudniem uśmiechnięci i zadowoleni z wyjazdu.                                                    (Krystyna Włoczyk)

linia-ruchomy-obrazek-0447