SP28 Zabrze

Miesiąc: czerwiec 2017

Zakończenie roku szkolnego w kl. IV-VI

linia-ruchomy-obrazek-0447

O godz.10.00 na zakończenie roku szkolnego 2016/2017 zebrali się uczniowie klas IV-VI. Część oficjalną poprzedziły występy grupy tanecznej oraz inscenizacja  Legendy rokitnickiej, którą przedstawili uczniowie kl. VIb według własnego scenariusza. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, nastąpiło uroczyste wręczanie świadectw z wyróżnieniem
i nagród książkowych. Pani Dyrektor podziękowała też imiennie rodzicom uczniów, którzy szczególnie zaangażowali się w rozwój szkoły. Na koniec, po życzeniach bezpiecznych
i słonecznych wakacji, Pani Dyrektor dzwonkiem oznajmiła koniec roku szkolnego i początek wakacji!!!

linia-ruchomy-obrazek-0447
Miłym akcentem było wyróżnienie na forum dwojga uczniów: Marty Węglarz i Mirosława Krakowczyka. Gratulujemy im sukcesu!!!

linia-ruchomy-obrazek-0447

Zakończenie roku szkolnego w kl. I-III

linia-ruchomy-obrazek-0447

23.06 o godz. 9.00 na sali gimnastycznej zebrali się uczniowie klas I-III, aby  pożegnać rok szkolny 2016/2017. Po uroczystym powitaniu przez Panią Dyrektor wszystkich obecnych, nastąpiła część artystyczna. Z kl.II d wystąpił zespół taneczny „Denisiaki”  natomiast uczennice kl. III b, uświetniły zakończenie pięknym śpiewem.  Wszyscy byli pod wrażeniem występów. Następnie Pani Dyrektor osobiście wręczyła Dyplomy Wzorowych Uczniów. Wszystkim gratulujemy sukcesów! Na koniec ostatni raz zabrzmiał dzwonek, który oznajmił początek wakacji!

linia-ruchomy-obrazek-0447

Podsumowanie działań w roku szkolnym 2016/17

Innowacja 4xT (teatr, talent, terapia, taniec)- rok szkolny 2016/2017.

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy II a, II b, II c, II d brali udział w zajęciach  w ramach w/w innowacji.  Jest to drugi rok realizacji 4xT.

Klasa II a to T jak teatr. W czasie  zajęć dzieci rozwijały umiejętność prezentacji na scenie. Uczyły się wyrażać uczucia i stany emocjonalne. Ćwiczyły także dykcję. Dzieci miały   spotkanie z aktorką formacji teatralnej „Lufcik na korbkę”, p. Agnieszką Batóg , z którą przeprowadziły wywiad w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru w naszej szkole. Była to okazja do wręczenia aktorom kwiatów po spektaklu, uzyskania autografów, jak również zrobienia sobie z nimi zdjęć.

Byliśmy na przedstawieniu pt. „Jaś i Małgosia”, w którym występowała znajoma dzieciom aktorka i reżyserka p. Anna Leśniak. Dzieci mogły zapoznać się ze sztuką teatralną w formie komiksu.

Odwiedziliśmy Teatr Nowy im. Gustawa Morcinka w Zabrzu przy okazji Gali Teatrów wieńczącej  63 Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka. Odebraliśmy Srebrną Maskę, którą zdobyliśmy na tym festiwalu występując z przedstawieniem pt. „ Bajka o ślimaku Kacperku”, które przygotowaliśmy razem z klasą III b.

Naszym kolejnym sukcesem było uzyskanie I miejsca w miejskim konkursie „Scenki w gwarze śląskiej”. Zdobyliśmy serca jurorów scenką pt. „Hilary”.  Uczniowie chętnie recytują. Wiktoria Nocuń zdobyła IV miejsce w Małej Lidze Recytatorów.

Uświetniliśmy występami wiele szkolnych imprez :

„Marcinki” w naszej dzielnicy – przedstawiliśmy scenki promujące szlachetne cechy charakteru,

– Barbórka – wystawiliśmy „Hilarego”,

– Jasełka- występowaliśmy razem z wszystkimi drugimi klasami,

– Dzień Otwarty – przygotowaliśmy przedstawienie pt. „Szły raz myszy”,

– Spotkanie z rodzicami przyszłych pierwszoklasistów – znowu wystąpił „Hilary”, ale w rozbudowanej wersji.

Klasa wystąpiła też przed mamami z okazji uroczystych obchodów Dnia Matki. W programie zaprezentowali nie tylko twórczość aktorską, ale też tańce i śpiew.

Dzieci bardzo lubią tworzyć miniatury teatralne wymyślone przez nich. Przygotowują je  w czasie przerw, a potem pokazują klasie. Często używają kukiełek i pacynek. Improwizacje tworzymy też w czasie zajęć.  To jest żywy teatr. Uczniowie sami wykonują dekoracje  i rekwizyty do przedstawień. Oczywiście pomagają nam rodzice.

Zabawa w teatr, która miała miejsce w tym roku szkolnym jeszcze się nam nie znudziła. Większość dzieci odnalazła wielką przyjemność w tej formie wyrażania siebie. Natomiast te, które na razie wolą występować w roli widza, może zachęcimy za rok do większej aktywności.

W roku szkolnym uczniowie klasy II b uczęszczali na zajęcia artystyczne w ramach innowacji 4xT (teatr, talent, terapia, taniec). W naszej klasie poszukiwaliśmy talentów. Największy talent recytatorski posiada Mariusz Krakowczyk, który reprezentuje klasę i szkołę na wielu konkursach. Największym jego osiągnięciem jest I miejsce w Małej Lidze Recytatorskiej. Mariusz wystąpił na koncercie laureatów w Teatrze Nowym w Zabrzu. Oprócz tego zdobył dwukrotnie III miejsce w recytatorskich konkursach miejskich: „Mój ulubiony wiersz Jana Brzechwy” i „Polska moja Ojczyzna”. Ponadto talentem literackim pochwalić się może Wiktoria Adamiec, która zdobyła wyróżnienie w konkursie plastyczno – literackim „Układanka – rymowanka”. Natomiast uczennice: Martyna Kozioł, Amelia Łysuniec, Julia Klacka, Justyna Broja przygotowały układ taneczny i wystąpiły na Szkolnym Pokazie Talentów, gdzie zdobyły  I miejsce, a  Mariusz Krakowczyk  III miejsce w kategorii recytacja.

Uczniowie rozwijają swoje pasje, odkrywają u siebie talenty i rozwijają je.

W klasie  II c  roku szkolnym 2016/2017  kontynuowana była innowacja  4xT  (teatr, talent, terapia, taniec) na  T jak  terapia.  Na zajęcia  uczęszczało  pięcioro dzieci, które mają  kłopoty z przyswajaniem wiadomości.

Trudnościom szkolnym często towarzyszą także zaburzenia aktywności na lekcjach, zaburzenia emocjonalne, trudności wychowawcze, zaburzenia relacji społecznych.
Zajęcia stwarzają dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju. W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziaływuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie ich sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętności. Najważniejsze  jest, żeby  uwierzyły, że dadzą sobie radę i dzięki  wytrwałej pracy  osiągną  sukcesy  na  miarę  swoich  możliwości.

Zajęcia  są  korzystne  dla  dzieci.  Mogą  one odczuwać dumę i radość  z przezwyciężania trudności, ze swoich nawet małych  sukcesów.  Uczą  się  samodzielnej pracy.   Dzięki temu, że  biorą w nich udział   lepiej radzą  sobie   w  czasie  lekcji.  Poprzez zabawę  i w trakcie wykonywania zadań ćwiczą różne umiejętności. Rozwiązują różnego rodzaju  krzyżówki, rebusy,   łamigłówki.   Grają   w   gry  planszowe   i   loteryjki.

Doskonalą:  technikę czytania i pisania, czytanie ze  zrozumieniem, układanie zdań,  pisanie  z pamięci i ze słuchu. Uczą  się  dodawać i odejmować, układać i rozwiązywać zadania tekstowe,  posługiwać się pieniędzmi,  kalendarzem i zegarem. Wszystkie dzieci, które brały udział w zajęciach  otrzymały promocję do klasy trzeciej.

W roku szkolnym 2016/2017 w klasie II d  kontynuowana była innowacja 4xT (teatr, talent, terapia, taniec) na zajęciach  tanecznych . Uczniowie podczas zajęć dodatkowych mieli okazję rozwijać swoje poczucie rytmu, uczyć się nowych choreografii, tworzyć stroje, a co najważniejsze przygotowywać się do występów przed publicznością. A okazji do pokazania tanecznych umiejętności było nie mało: rozpoczynając na szkolnych uroczystościach, a kończąc na wojewódzkich, czy nawet ogólnopolskich festiwalach.

Uczniowie 2 d tworząc zespół  „Densiaki”  prezentowali się podczas Dni Otwartych Szkoły, Jasełek, finału Miejskiego Konkursu Ładnego Pisania i Kaligrafii oraz podczas zakończenia roku  szkolnego. Występowali  również na profesjonalnych scenach podczas wojewódzkiego festiwalu  „W świecie magii i baśni” prezentując układ „Wakacje Myszki Minnie” i zdobywając wyróżnienie, jak również podczas wojewódzkiego konkursu im. Norberta Krocza, gdzie dzieci wytańczyły  „Brązową puentę”.  Zwieńczeniem pracy zespołu był udział  w ogólnopolskim festiwalu tańca „Igraszki”, gdzie uczniowie ponownie zostali zauważeni, zdobywając wyróżnienie. Na każdym występie „Densiaki” prezentowały inny układ choreograficzny, konkurowały z profesjonalnymi zespołami działającymi w  Domach Kultury, co jeszcze bardziej podnosi wartość każdego sukcesu. Dzieci dokonały ogromnego postępu, są pewne siebie, rozwinęły się tanecznie, a przede wszystkim na scenie potrafią stać się małymi artystami. (Ewa Rogacka)

 

 

Biuro podróży – projekt WEB QUEST- PODSUMOWANIE

      Nauczyciele  matematyki, przyrody i informatyki dziękują wszystkim uczniom biorącym udział w projekcie łączącym wykorzystanie wiedzy z różnych przedmiotów.

     Projekt „Wycieczka po Zabrzu” cieszył się dużym zainteresowaniem i pokazał zdolności naszych uczniów. Większość projektów była bardzo starannie wykonana. Najbardziej atrakcyjne prace otrzymały wyróżnienie. Niektóre z nich możecie podziwiać na poniższych zdjęciach.                          (Katarzyna Kaczmarek)

Przedstawienie profilaktyczne

linia-ruchomy-obrazek-0447

linia-ruchomy-obrazek-0447

Dzień sportu po śląsku i nie tylko

linia-ruchomy-obrazek-0447

Wszystkie klasy, w grupach wiekowych I – III oraz IV – VI, uczestniczyły  w zabawach  i rozgrywkach sportowych oraz turnieju gry w warcaby z okazji Dnia Sportu. Klasy IV –VI wzięły udział w  rozgrywkach gier zespołowych oraz lekkoatletycznych. Każda klasa wystawiła drużynę dziewcząt i chłopców z koszykówki, ringo i piłki nożnej, a także drużynę mieszaną w  biegu, skoku w dal i rzutu piłką lekarską. Uczniowie kl. IV – VI mieli możliwość bicia rekordów w konkurencjach indywidualnych – żonglerka piłką nożną, pompki, przeskoki przez skakankę. Ponadto kl. IV-VI obejrzały przedstawienie profilaktyczne.   Klasy I – III rywalizowały drużynowo w wyścigach rzędów. Wszystkie dzieci brały udział w grach i zabawach o charakterze śląskim „Graczki Śląskie”. Klasy rywalizowały na poziomie swojego rocznika. Wszystkie drużyny walczyły dzielnie. Podczas rozgrywek panowała wspaniała sportowa atmosfera. Każda klasa otrzymała dyplom niezależnie od miejsca, które zajęła w rozgrywkach. Impreza została zorganizowana w kl.IV-VI przez n-li wych. fiz., a w kl. I-III przez p. H. Maśnicę i p. A .Derelę. Wychowawcy oraz nauczyciele  pomagali   w przeprowadzeniu poszczególnych punktów programu,  pełnili opiekę nad klasami  i  pilnowali porządku. (Joanna Drynkowska)

 

 Po rozgrywkach nastąpiło uroczyste wręczanie dyplomów za w/w konkurencje i wiele innych konkursów, które odbyły się w ostatnim czasie w szkole.

linia-ruchomy-obrazek-0447

Dzień sportu po śląsku

Z okazji Dnia Sportu kolejny raz w naszej szkole zorganizowano Graczki śląskie, czyli gry i zabawy ruchowe z dawnych lat. Celem było wspólne spędzanie czasu w sposób aktywny, atrakcyjny oraz dostarczanie dobrych wzorów do zabaw.

SPRAWOZDANIE „Graczki śląskie”

Turniej gry w warcaby – podsumowanie

Na lekcji regionalizmu

8.06.2017 na lekcji zajęć regionalnych dzieci wykonywały zabawki z ,,taszyntucha”. To już dzisiaj zapomniana zabawa, która trochę przypomina origami. Polega na składaniu chusteczki tak, aby otrzymać w efekcie np. żabkę, kołyskę.

Zabawa z mojego dzieciństwa. Wzory tej i innych ciekawych zabaw można znaleźć w książce Marka Szołtyska ,,Graczki śląskie”. (Helena Maśnica)

Spacer po Rokitnicy

linia-ruchomy-obrazek-0447Spacer po Rokitnicy 2017

linia-ruchomy-obrazek-0447

Kurs pierwszej pomocy

linia-ruchomy-obrazek-0447

Projekt edukacyjny „Ratuj z nami, czyli podaj dalej” – 06.06.2017

Kolejny raz odwiedzili nas uczniowie z Gimnazjum nr 4 i Liceum nr 12 wraz ze swoim mentorem mgr Sławomirem Czypczarem. Wszyscy należą do Szkolnej Grupy Ratowniczej. Starsi koledzy, w obecności nauczycieli,  przeprowadzili w klasach IV – VI kurs pierwszej pomocy . Nasi uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali wskazówek „ratowników” i z zapałem wykonywali poszczególne zadania. Chociaż znakomicie dawali sobie radę, oby nigdy nie musieli z tych umiejętności korzystać!!

linia-ruchomy-obrazek-0447