SP28 Zabrze

MODLITEWNY ŁAŃCUCH SERC 2017

linia-ruchomy-obrazek-0447
EWANGELIZACJA W SZKOŁACH

1 czerwca 2017 r. (przed zesłaniem Ducha Świętego)

W ramach ewangelizacji 1 czerwca 2017 roku uczniowie naszej szkoły wspólnie odśpiewać  pieśń: ,,Modlitwę do Ducha Świętego”( słowa: św. Siostra Faustyna Kowalska, s. Leonia Przybyło, Piotr Pałka, muzyka: Piotr Pałka; źródło:  https://www.youtube.com/watch?v=cfkrzwI73GE

Modlitwa poprzez śpiewanie odbyła się podczas przerwy między lekcjami na parterze naszej szkoły. Do śpiewania dołączały się kolejno dzieci a wraz z nimi – nauczyciele, pracownicy szkoły. Na zakończenie ks. proboszcz Z.Sordon podziękował dzieciom za udział w tej modlitwie i zachęcił do udziału w świętowaniu 4 czerwca Zesłania Ducha Świętego. Na zakończenie zostały rozesłane  papierowe gołąbki z napisem: „ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 4.06.2017”, które uczniowie mają zabrać i wręczyć rodzicom, znajomym, sąsiadom, aby przypomnieć o święcie. Cała nasza szkolna społeczność pięknie zaangażowała się w tą akcję ewangelizacyjną.   Dzieci potrafiły zachować właściwą postawę i zaangażowanie. W ramach Modlitewnego Łańcucha Serc 2017 do ewangelizacyjnej akcji włączyli się również sąsiednie szkoły pod opieką katechetów tych szkół  (ZSO nr 12, SP nr 31).

Patronat:  ks. proboszcz Z. Sordon

Organizatorzy:  Helena Maśnica, Beata Kaszuba-Nawrat, Anna Żerdzińska-Pszczółka

linia-ruchomy-obrazek-0447