SP28 Zabrze

Podsumowanie działań w roku szkolnym 2016/17

Innowacja 4xT (teatr, talent, terapia, taniec)- rok szkolny 2016/2017.

W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy II a, II b, II c, II d brali udział w zajęciach  w ramach w/w innowacji.  Jest to drugi rok realizacji 4xT.

Klasa II a to T jak teatr. W czasie  zajęć dzieci rozwijały umiejętność prezentacji na scenie. Uczyły się wyrażać uczucia i stany emocjonalne. Ćwiczyły także dykcję. Dzieci miały   spotkanie z aktorką formacji teatralnej „Lufcik na korbkę”, p. Agnieszką Batóg , z którą przeprowadziły wywiad w czasie obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru w naszej szkole. Była to okazja do wręczenia aktorom kwiatów po spektaklu, uzyskania autografów, jak również zrobienia sobie z nimi zdjęć.

Byliśmy na przedstawieniu pt. „Jaś i Małgosia”, w którym występowała znajoma dzieciom aktorka i reżyserka p. Anna Leśniak. Dzieci mogły zapoznać się ze sztuką teatralną w formie komiksu.

Odwiedziliśmy Teatr Nowy im. Gustawa Morcinka w Zabrzu przy okazji Gali Teatrów wieńczącej  63 Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej im. Norberta Kroczka. Odebraliśmy Srebrną Maskę, którą zdobyliśmy na tym festiwalu występując z przedstawieniem pt. „ Bajka o ślimaku Kacperku”, które przygotowaliśmy razem z klasą III b.

Naszym kolejnym sukcesem było uzyskanie I miejsca w miejskim konkursie „Scenki w gwarze śląskiej”. Zdobyliśmy serca jurorów scenką pt. „Hilary”.  Uczniowie chętnie recytują. Wiktoria Nocuń zdobyła IV miejsce w Małej Lidze Recytatorów.

Uświetniliśmy występami wiele szkolnych imprez :

„Marcinki” w naszej dzielnicy – przedstawiliśmy scenki promujące szlachetne cechy charakteru,

– Barbórka – wystawiliśmy „Hilarego”,

– Jasełka- występowaliśmy razem z wszystkimi drugimi klasami,

– Dzień Otwarty – przygotowaliśmy przedstawienie pt. „Szły raz myszy”,

– Spotkanie z rodzicami przyszłych pierwszoklasistów – znowu wystąpił „Hilary”, ale w rozbudowanej wersji.

Klasa wystąpiła też przed mamami z okazji uroczystych obchodów Dnia Matki. W programie zaprezentowali nie tylko twórczość aktorską, ale też tańce i śpiew.

Dzieci bardzo lubią tworzyć miniatury teatralne wymyślone przez nich. Przygotowują je  w czasie przerw, a potem pokazują klasie. Często używają kukiełek i pacynek. Improwizacje tworzymy też w czasie zajęć.  To jest żywy teatr. Uczniowie sami wykonują dekoracje  i rekwizyty do przedstawień. Oczywiście pomagają nam rodzice.

Zabawa w teatr, która miała miejsce w tym roku szkolnym jeszcze się nam nie znudziła. Większość dzieci odnalazła wielką przyjemność w tej formie wyrażania siebie. Natomiast te, które na razie wolą występować w roli widza, może zachęcimy za rok do większej aktywności.

W roku szkolnym uczniowie klasy II b uczęszczali na zajęcia artystyczne w ramach innowacji 4xT (teatr, talent, terapia, taniec). W naszej klasie poszukiwaliśmy talentów. Największy talent recytatorski posiada Mariusz Krakowczyk, który reprezentuje klasę i szkołę na wielu konkursach. Największym jego osiągnięciem jest I miejsce w Małej Lidze Recytatorskiej. Mariusz wystąpił na koncercie laureatów w Teatrze Nowym w Zabrzu. Oprócz tego zdobył dwukrotnie III miejsce w recytatorskich konkursach miejskich: „Mój ulubiony wiersz Jana Brzechwy” i „Polska moja Ojczyzna”. Ponadto talentem literackim pochwalić się może Wiktoria Adamiec, która zdobyła wyróżnienie w konkursie plastyczno – literackim „Układanka – rymowanka”. Natomiast uczennice: Martyna Kozioł, Amelia Łysuniec, Julia Klacka, Justyna Broja przygotowały układ taneczny i wystąpiły na Szkolnym Pokazie Talentów, gdzie zdobyły  I miejsce, a  Mariusz Krakowczyk  III miejsce w kategorii recytacja.

Uczniowie rozwijają swoje pasje, odkrywają u siebie talenty i rozwijają je.

W klasie  II c  roku szkolnym 2016/2017  kontynuowana była innowacja  4xT  (teatr, talent, terapia, taniec) na  T jak  terapia.  Na zajęcia  uczęszczało  pięcioro dzieci, które mają  kłopoty z przyswajaniem wiadomości.

Trudnościom szkolnym często towarzyszą także zaburzenia aktywności na lekcjach, zaburzenia emocjonalne, trudności wychowawcze, zaburzenia relacji społecznych.
Zajęcia stwarzają dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju. W celu eliminowania niepowodzeń szkolnych oraz ich ujemnych konsekwencji oddziaływuje się za pomocą środków pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności dzieci w uczeniu się, by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie ich sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętności. Najważniejsze  jest, żeby  uwierzyły, że dadzą sobie radę i dzięki  wytrwałej pracy  osiągną  sukcesy  na  miarę  swoich  możliwości.

Zajęcia  są  korzystne  dla  dzieci.  Mogą  one odczuwać dumę i radość  z przezwyciężania trudności, ze swoich nawet małych  sukcesów.  Uczą  się  samodzielnej pracy.   Dzięki temu, że  biorą w nich udział   lepiej radzą  sobie   w  czasie  lekcji.  Poprzez zabawę  i w trakcie wykonywania zadań ćwiczą różne umiejętności. Rozwiązują różnego rodzaju  krzyżówki, rebusy,   łamigłówki.   Grają   w   gry  planszowe   i   loteryjki.

Doskonalą:  technikę czytania i pisania, czytanie ze  zrozumieniem, układanie zdań,  pisanie  z pamięci i ze słuchu. Uczą  się  dodawać i odejmować, układać i rozwiązywać zadania tekstowe,  posługiwać się pieniędzmi,  kalendarzem i zegarem. Wszystkie dzieci, które brały udział w zajęciach  otrzymały promocję do klasy trzeciej.

W roku szkolnym 2016/2017 w klasie II d  kontynuowana była innowacja 4xT (teatr, talent, terapia, taniec) na zajęciach  tanecznych . Uczniowie podczas zajęć dodatkowych mieli okazję rozwijać swoje poczucie rytmu, uczyć się nowych choreografii, tworzyć stroje, a co najważniejsze przygotowywać się do występów przed publicznością. A okazji do pokazania tanecznych umiejętności było nie mało: rozpoczynając na szkolnych uroczystościach, a kończąc na wojewódzkich, czy nawet ogólnopolskich festiwalach.

Uczniowie 2 d tworząc zespół  „Densiaki”  prezentowali się podczas Dni Otwartych Szkoły, Jasełek, finału Miejskiego Konkursu Ładnego Pisania i Kaligrafii oraz podczas zakończenia roku  szkolnego. Występowali  również na profesjonalnych scenach podczas wojewódzkiego festiwalu  „W świecie magii i baśni” prezentując układ „Wakacje Myszki Minnie” i zdobywając wyróżnienie, jak również podczas wojewódzkiego konkursu im. Norberta Krocza, gdzie dzieci wytańczyły  „Brązową puentę”.  Zwieńczeniem pracy zespołu był udział  w ogólnopolskim festiwalu tańca „Igraszki”, gdzie uczniowie ponownie zostali zauważeni, zdobywając wyróżnienie. Na każdym występie „Densiaki” prezentowały inny układ choreograficzny, konkurowały z profesjonalnymi zespołami działającymi w  Domach Kultury, co jeszcze bardziej podnosi wartość każdego sukcesu. Dzieci dokonały ogromnego postępu, są pewne siebie, rozwinęły się tanecznie, a przede wszystkim na scenie potrafią stać się małymi artystami. (Ewa Rogacka)