SP28 Zabrze

Atrakcje Górnego Śląska

Uczniowie klas trzecich brali udział w projekcie edukacyjnym „Atrakcje Górnego Śląska”. Jego celem było popularyzowanie walorów turystycznych, przyrodniczych, architektonicznych
i kulturowych Górnego Śląska, aktywizowanie uczniów do pracy w grupie oraz umiejętne zaprezentowanie przygotowanej reklamy regionu. Uczniowie w interesujący sposób zaprezentowali ciekawe miejsca Górnego Śląska
i zachęcili do ich zwiedzania.