SP28 Zabrze

Dzień: 2018-01-10

Spotkanie z ciekawym człowiekiem mieszkańcem Rokitnicy

linia-ruchomy-obrazek-0447

10.01.2018 w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie  z Janem Stolotem –  emerytowanym górnikiem, radnym dzielnicy Rokitnica, sportowcem z zamiłowania, przewodnikiem po skansenie Guido, ojcem absolwenta naszej szkoły – Andrzeja Stolota. Uczniowie klas II-III mieli okazję do wysłuchania interesującej prelekcji o trudnym zawodzie górnika oraz
o zwyczajach górniczych. Po powitaniu gościa przez Panią Dyrektor – Bożenę Olichwer dzieci zobaczyły bajkę pt. ,,Bolek
i Lolek – Skarbnik”. Pan Jan zaprezentował galowy strój górnika oraz opowiadał legendy – o św. Barbarze, Skarbniku i powstaniu węgla. Spotkanie zakończyło wspólne zdjęcie
z gościem oraz oglądanie górniczych narzędzi (górnicze lampy, kask, szpada, węgiel). To była wielka radość gościć w naszej szkole tak ciekawego człowieka.                                                            

(Helena Maśnica, Izabela Dąbkowska)