SP28 Zabrze

Dzień: 2018-03-29

Spotkanie z misjonarzem

linia-ruchomy-obrazek-0447

Po raz kolejny w naszej szkole gościliśmy misjonarza ze Zgromadzenia Księży Werbistów.  W tym roku szkolnym prelekcje poprowadził ojciec Zdzisław Grad. Spotkania odbyły się 14 i 15 marca w klasach od III do VII. Misjonarz pracuje od ponad 25 lat na Madagaskarze. Opowiadał uczniom o swojej pracy misyjnej, o trudnościach życia codziennego Malgaszy (ludzi zamieszkujących tę wyspę) oraz o ich historii i kulturze. Ojciec zwrócił uwagę naszych uczniów na trudne warunki w jakich żyją dzieci na Madagaskarze ucząc postawy wdzięczności za dobra, które mamy. Pokazując zdjęcia i krótkie filmiki zapoznał z położeniem geograficznym wyspy Madagaskar, zwyczajami i językiem malgaskim. Podkreślał jednak, że to nie jest tylko lekcja geografii ale przybliżenie uczniom charakteru misyjnego Kościoła. Prosił o modlitwę za misje i misjonarzy. Ojciec Zdzisław Grad cieszył się ze spotkania ze społecznością naszej szkoły i możliwością  dzielenia się swoim doświadczeniem misyjnym.

Uczennice z klasy 6b przeprowadziły wywiad z misjonarzem. Również w lokalnej gazecie „Głos Zabrza i Rudy Śląskiej” ukazał się artykuł  o spotkaniu ojca z naszymi uczniami.  Sprawozdanie z wywiadu i artykuł zamieszczone są poniżej.  (Małgorzata Strugała, Anna Żerdzińska-Pszczółka)

Wywiad z misjonarzem

Głos Zabrza i Rudy Śląskiej