SP28 Zabrze

Klasa Ia sadzi drzewo z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości

linia-ruchomy-obrazek-0447

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez  Polskę niepodległości, dnia 3 września miało miejsce jeszcze jedno ważne wydarzenie dla naszej społeczności  –  zostało zasadzone drzewo (platan) ufundowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów. Klasa I a dostąpiła zaszczytu wkopania drzewa w ziemię w pobliżu boiska szkolnego. Pani dyrektor, wychowawczyni kl. I a,  pani woźna oraz rodzice współuczestniczyli w tym wydarzeniu. Cieszymy się,  że  żywy symbol niepodległości naszej Ojczyzny będzie towarzyszył nam przez kolejne lata.

(Ewa Rogacka)

linia-ruchomy-obrazek-0447