SP28 Zabrze

Dzień: 2018-10-17

Kolejne spotkanie z absolwentem Pawłem Jasikiem

linia-ruchomy-obrazek-0447

16 października 2018 roku uczniowie szkoły uczestniczyli w spotkaniu z naszym absolwentem Pawłem Jasikiem, który wrócił
z dalekiej wyprawy i przygotował ciekawą prezentację dotyczącą swojego pobytu
w Nepalu.   Podczas spotkania Paweł szczegółowo opowiadał o wyjeździe, warunkach
i tradycjach tam panujących oraz o pomocy świadczonej na rzecz szkoły  celem  podniesienia poziomu edukacji. Nasz absolwent przebywał tam w ramach wolontariatu zorganizowanego przez brytyjską organizację VSO – Voluntery Service Organisation. Należy również wspomnieć,
iż w czerwcu br. nasza szkoła włączyła  się do akcji charytatywnej  sprzedając zdrową żywność i w ten sposób  wspomogła wyjazd Pawła do Nepalu.

            Spotkanie przebiegło w miłej i życzliwej atmosferze. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali całej prelekcji, a na koniec zadawali szczegółowe pytania dotyczące całego  pobytu Pawła w Nepalu.  Z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkaniem z Pawłem.

(Iwona Boborowska)

linia-ruchomy-obrazek-0447